Southern Sweden Design Days är en årlig återkommande festival som synliggör och bygger kunskap kring design – med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevent. Festivalen bygger på ett bottom up perspektiv där ett engagerat och drivande regionalt designcommunity skapar det kreativa innehållet och Form/Design Center står som samlande aktör.

Öppet för alla

Southern Sweden Design Days riktar sig till designintresserad allmänhet såväl som professionella besökare. Deltagarna är verksamma inom design, arkitektur och konsthantverk, såsom enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv; producenter och företag aktiva inom designområdet; högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningar. Både nationella och internationella aktörer är välkomna att delta.

Delta i 2024 års festival

Mellan den 1 november–15 januari är det möjligt att anmäla sig för att delta i Southern Sweden Design Days 2024. Deltagare kan medverka från valfri plats i Malmö eller som en del av festivalens Main location, Lokstallarna i Kirseberg.

Läs mer