Southern Sweden Design Days är en årlig återkommande festival som synliggör och bygger kunskap kring design – med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevent. Festivalen bygger på ett bottom up perspektiv där ett engagerat och drivande regionalt designcommunity skapar det kreativa innehållet och Form/Design Center står som samlande aktör.

Öppet för alla

Southern Sweden Design Days riktar sig till designintresserad allmänhet såväl som professionella besökare. Deltagarna är verksamma inom design, arkitektur och konsthantverk, såsom enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv; producenter och företag aktiva inom designområdet; högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningar. Både nationella och internationella aktörer är välkomna att delta.

Besök 2024 års festival

23–26 maj 2024 går den fjärde upplagan av stapeln! Då fylls Malmö med en mängd utställningar, seminarier och workshops på flera platser i staden. Lokstallarna är festivalens huvudarena med 6 000 kvm utställningar, food court, aktiviteter för barn och mycket mer.

Läs mer