Genom korta casepresentationer med en mångfald av designer, illustratörer, arkitekter, formgivare och offentliga beställare belyser vi designprocessen som utvecklingskraft för attraktiva samhällen.

Seminariet riktar sig både till beställare och utövare samt till en intresserad allmänhet. Arrangörer är SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Illustratörcentrum tillsammans med Svensk Form. Samtalet avslutas med mingel där det bjuds på dryck och lättare förtäring. 

 

Program

14.00–14.15 Välkommen! Jonas Olsson, vd för Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), hälsar välkomna och presenterar arrangörerna samt dagens program.

14.15–14.30 Öppna Malmö. Nina Warnolf (curator och utställningsproducent) och Karin Karlsson (huvudprojektledare), Malmö stad

14.30–14.45 Rodes Futura ”Keeping History Contemporary” – The design process as a tool with a strategy of documentation. Michaela Green (grafisk formgivare), HolsterGreen

14.45–15.00 Att formge en lekplats. Annika Carlsson (illustratör, scenograf, formgivare), om Teaterlekplatsen Malmö

15.00–15.15 Paus

15.15–15.30 Varvsstaden, att utveckla stadsdelen med stöd av en toolbox. Hanne Birk (arkitekt & utvecklingschef), Varvsstaden AB

15.30–15.45 Erfarenheter från en landskapsarkitektspraktik. Anders Dahlbäck (landskapsarkitekt) Berg & Dahl

15.45-16.00 Walking with minerals. Petra Lilja (designer and design researcher) & Anette Væring (art director, researcher och designer)

16.00–16.15 Paus

16.15–16.45 Panel- och publiksamtal. Mats Widbom (VD för Svensk Form), Jonas Olsson (VD för Stiftelsen Svensk Industridesign), Caroline Agné (verksamhetsledare för Illustratörcentrum), Karin Karlsson (projektledare för Öppna Malmö) och Annika Carlsson (illustratör, formgivare).

16.45–18.00 Mingel