Har du en lokal eller yta att upplåta eller är deltagare som inte ännu har hittat en plats för din programpunkt under Southern Sweden Design Days 2023? Genom detta infomöte vill vi skapa ett forum där tips och kontakter kan förmedlas för att hjälpa deltagare att hitta en lämplig plats för sin medverkan.

* Deltagare i Southern Sweden Design Days ansvarar själva för att hitta en plats till sin programpunkt i Malmö.

AGENDA

15:00
Dörrarna öppnar på Form/Design Center
15:15
Välkommen
15:20
Om Southern Sweden Design Days 2023
15:30
Allmän info om deltagande
15:50
Main location: Lokstallarna
16:00
Open Mic: Locations
 

Anmäl dig här