Skola

Lektion för skola

Form/Design Centers designpedagogiska program är utvecklat med målsättning att ge barn och unga insikt i och kunskap om hållbar konsumtion och produktion – att visa på att design inte bara handlar om yta utan också kan göra skillnad.

Play for democracy

Lärarhandledning

Vår lärarhandledning innehåller information och uppgifter om våra aktuella utställningar med skolans läroplan i åtanke. Ett besök på Form/Design Center kan ge ett bredare perspektiv på ämnen som samhällskunskap, slöjd, teknik, historia och bild.

Läs mer