I verket Tele-nomadic Sheltering Unit byts ”nytt” mot hållbart, icke-flexibelt mot flexibelt, statiskt mot rörligt och trasigt mot reparerat.

Designern Anna Resei vill främja en mer flexibel inställning till vår livsstil och hennes spekulativa verk Tele-nomadic Sheltering Unit bygger på tankar om hur kommande generationer kommer att leva, arbeta och bo i framtidens städer. Med fokus på mobilitet och flexibilitet erbjuder verket en stadsbostad som både är hållbar och flyttbar, designad för att motverka överkonsumtion associerad med det urbana livet. Bostaden kan enkelt monteras och plockas isär samt packas ihop och bäras av brukaren själv. Kärnan i konceptet är möjligheten att reparera och byta ut då tanken är att vi i framtiden kommer att leva mer öppet och kollektivt och endast äga så mycket vi faktiskt själva kan bära. Verket ska väcka tankar och idéer om nomadliv, både konkret och symboliskt.

Enheten består av en stålkonstruktion, två akrylglasplattor tillverkade av återvunnen plast, ett mönstrat sittobjekt, hartstegel och en liten matrisdisplay. Dessutom de fem olika jaquardvävda textilerna som utvecklats i samband med EE Exclusives i Nederländerna. Tack vare textilierna kan enheten monteras på olika sätt och de bidrar också till skydd mot naturens krafter. De ska också kunna alstra elektricitet och genom detta bidra till att enheten blir självförsörjande på el. Den lilla matrisdisplayen är uppkopplad till molnet viket förenklar kommunikation med andra Telenomader i närheten.

Genom att sätta nomadlivet i fokus och berätta historien om ett framtida sätt att leva ifrågasätter verket hur vi lever idag och lyfter frågan om vad som blir viktigt i framtiden. Verket refererar till tillfälliga boenden som används av nomader, campare och flyktingar men också till urbana strukturer som exempelvis de för trafik och transport. Estetiskt används denna hybrid av influenser för att få betraktarna att se på frågorna med nya ögon och öppna upp för fantasin. Många designers försöker lösa stora problem genom att djupdyka i materialinnovationer men Anna Resei väljer att berätta en historia och, på ett lekfullt sätt, föra fram idéer om på vilket vi kan (och kanske ska) leva i framtiden.

Anna Resei är en konceptdesigner som kallar sig digital arkeolog. Examinerad vid Design Academy Eindhoven med en master i Contextual Design.