Hur kan designområdet få en mer prominent plats i samhällsutvecklingen och politiken? Behövs ett omtag kring framtidens designroll eller handlar det om en bredare implementering av designprocesser? Dessa är några av frågeställningarna som ett antal inbjudna gäster diskuterar sinsemellan innan publiken bjuds in att delta i konversationen.

Gäster

Anna Seravalli, Malmö universitet
Jonas Olsson, SVID
Anna Elzer Oscarsson, Svensk Form Väst
Jonas Svennberg, Zenit Design

Moderator: Daniel Byström

Politiken för gestaltad livsmiljö

Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet.

I politiken för gestaltad livsmiljö tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Ambitionen är att arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, till nytta och glädje för alla. Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer. 

Läs mer om politiken för gestaltad livsmiljö här