Har du en lokal eller yta att upplåta eller är deltagare som inte ännu har hittat en plats för din programaktivitet under Southern Sweden Design Days 2024? Genom detta infomöte vill vi skapa ett forum där tips och kontakter kan förmedlas för att hjälpa deltagare att hitta en lämplig plats för sin medverkan.

* Deltagare i Southern Sweden Design Days ansvarar själva för att hitta en plats till sin programpunkt i Malmö.

AGENDA

10:00 
Dörrarna öppnar på Form/Design Center

10:15 
Välkommen

10:20
Allmän info om deltagande i Southern Sweden Design Days 2024

11:00
Open Mic: Locations
 

Anmäl dig här