Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Form/Design Centers webbplats. På den här sidan beskriver vi hur Form/Design Center uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om webbplatsen

Om du behöver innehåll från Form/Design Center som inte är tillgängligt för dig så kan du maila direkt till oss på form@formdesigncenter.com

Om innehåll inte är tillgängligt för dig

Om du behöver innehåll från Form/Design Center som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på form@formdesigncenter.com

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera, vi strävar efter att återkomma till dig inom två arbetsdagar. 

Om du hittar brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Anmäl brister på webbplatsen till  form@formdesigncenter.com

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du även kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

INNEHÅLL SOM BESKRIVS NEDAN ÄR INTE HELT TILLGÄNGLIGT / OSKÄLIGT BETUNGANDE ANPASSNING

Form/Design Center åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll:

Att använda webbplatsen med uppläsande hjälpmedel

Vissa länkar och interaktiva element saknar alternativ text och är inte tillgänglighetsanpassade. Detta kan avsealternativ text för en del bilder på webbplatsen. Vi strävar dock efter att göra det tillgängligt.

Filmer och ljud

Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud på webbplatsen som är publicerade innan 23 september omfattas inte av kraven.

Därför uppmärksammar Form/Design Center följande brister i visst material:

• Det saknas textning på vissa filmer. Vi eftersträvar dock som minimum att autotexta vårt filmmaterial.

• Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.