GOING PRO är ett affärsutvecklingsprogram för designers, specifikt inriktat mot enskilda utövare, designstudios och mindre företag verksamma i Skåne.  

I GOING PRO får motiverade designers hjälp med att ta nästa steg i sitt kreativa entreprenörskap – att utveckla sitt företagande, bli mer professionella som leverantörer och öka sin konkurrenskraft. 

Genom en open call väljs 10 designers ut för att delta i en professionaliseringsprocess under ett program bestående av gruppsessioner med coachning inom affärsutveckling, marknadsstrategi, positionering, presentation, ekonomi, avtal m.m. Programmet löper under jan-april 2022.  

 

GOING PRO 2022 är ett samarbete mellan Form/Design Center och Almi. 

Medverkan i Southern Sweden Design Days  

Den 19–22 maj 2022 är det dags för andra upplagan av Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö. Eventet synliggör och bygger kunskap kring design med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design och staden fylls av utställningar, seminarier, workshops, nätverksevent och festligheter på en mängd olika platser. 

Genom sin medverkan i GOING PRO får deltagarna också presentera sitt arbete i en grupputställning producerad av Form/Design Center på Southern Sweden Design Days Main location; Lokstallarna i Kirseberg. Lokstallarna kommer att utgöra en samlingsplats för eventet och husera invigning, utställningar, seminarier och panelsamtal. Deltagarna i GOING PRO kommer även att porträtteras i filmserien ”Hej, Designer” som en del av SSDD Studio:s programtablå på hemsidan. 

Kriterier för deltagande 

Programmet erbjuder plats för tio designers som: 

Är baserade i Skåne  
Innehar ett bolag registrerat hos Bolagsverket och/eller F-skattsedel, alternativt fakturerar via ett egenanställningsföretag.  
Gärna har minst 1 års erfarenhet av att driva eget företag. 
Vill utvecklas och pusha gränserna för sitt kreativa företagande.
Är tillgängliga under jan-april för att delta i: 1 individuellt möte för nulägesanalys (2 h), gemensam kick-off samt gruppcoachning och workshop vid 3 tillfällen à 3 h som hålls i Malmö. 
Vill investera tid och energi i förberedelser och eget arbete mellan mötestillfällena. 
Vill delta i Southern Sweden Design Days i maj 2022 genom att ställa ut sitt arbete i grupputställning producerad av Form/Design Center på SSDD:s Main location Lokstallarna samt genom att porträtteras i filmformatet ”Hej, Designer”. 
Vill investera i GOING PRO genom engagerat deltagande, diskussion och samarbete under hela processen. 

Anmälan och urval 

Designers ansöker till GOING PRO 2022 via webb-formuläret här

Ansökan innehåller uppgifter om den sökande, beskrivning av verksamhet, kort motivering samt tre referensprojekt. 

Sista datum för ansökan är den 5 december 2021, kl. 23:59. 

Under v. 49 ges feedback på de ansökningar som inkommit och de sökande får besked om de har blivit utvalda att delta i GOING PRO 2022. Därefter blir utvalda deltagare kontaktade för inbokning av individuellt möte. 

Urvalet görs av representanter från Form/Design Center och Almi. 

Kostnad 

Att delta i GOING PRO är kostnadsfritt. 

Deltagare förväntas själva stå för eventuella resekostnader i anslutning till mötestillfällen inom GOING PRO samt kostnader kopplade till det arbete som de presenterar i grupputställningen under Southern Sweden Design Days.

Närvaro 

Deltagare åtar sig att genomgå hela programmet och vara närvarande vid varje möte.  

Som deltagare i grupputställningen på Lokstallarna kommer det att krävas viss närvaro i utställningen under eventdagarna.  

Kontakt 

Vid frågor om programmet är du välkommen att kontakta oss: 

Terese Alstin, Form/Design Center – terese@formdesigncenter.com 

Terese Alstin är utbildad industridesigner MFA vid Lunds Universitet med en bakgrund som egen företagare, bland annat som en av grundarna till airbagcykelhjälmen Hövding. Sedan 2016 arbetar Terese på Form/Design Center med branschutveckling för designområdet. 

Kalle Magnusson, Almi – kalle.magnusson@almi.se 

Kalle Magnusson har en lång bakgrund som designer och företagare inom de kreativa näringarna. Sedan hösten 2020 är han rådgivare på offentligt ägda Almi som stöttar små och medelstora bolag i alla faser med affärsutveckling, finansiering och hållbar tillväxt.