Om Form/Design Center

ARKDGR

Form/Design Center i Malmö är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige.

Som en öppen och inkluderande mötesplats riktar vi oss till en bred allmänhet i alla åldrar och utgör samtidigt ett centralt nav för branschaktörer. Genom utställningar, programverksamhet, utvecklingsprojekt och tvärsektoriella samarbeten förmedlar och stärker vi våra ämnesområden regionalt, nationellt och internationellt.

Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form. Form/Design Center är idag en oberoende förening och drivs med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Vår verksamhet är en unik kunskapsresurs som bidrar till ökad medvetenhet om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. I samverkan med offentlig sektor, akademi, näringsliv och olika organisationer arbetar vi aktivt för att generera nya perspektiv och modeller för en hållbar framtid.

Läs om regeringens satsning på Form/Design Center »

Läs om förändringen till en oberoende förening »

 

Pojke

Verksamhets-presentation

Vill du veta mer om Form/Design Center? Ladda ner vår verksamhetspresentation (pdf).

 

Verksamhetspresentation 2023

Form Design Center fasadbild

ÅRSBERÄTTELSE

Ladda ner vår årsberättelse här:

ÅRSBERÄTTELSE 2022

FDC

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter, GDPR:

Form/Design Centers Integritetspolicy