Fri entré

Nod för gestaltad livsmiljö

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

I en pressträff den 9 september 2020 meddelade kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund att Form/Design Center tilldelas 3 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021. Det tillfälliga statliga bidrag till verksamheten som har löpt över tre år, blir nu permanent.

– Att bidraget nu blir permanent ger Form/Design Center ännu bättre förutsättningar och större möjligheter att fortsätta sitt arbete som mötesplats och nod för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige, säger kulturminister Amanda Lind.

Läs pressmeddelande här ››

Regeringens satsning har haft stor betydelse för att vi som en öppen och inkluderande mötesplats ska kunna förmedla och generera kunskap om betydelsen av arkitektur, design och konsthantverk i omställningen till ett hållbart samhälle. Vår verksamhet är en unik kunskapsresurs som bidrar till ökad medvetenhet om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Broschyr

Vi har tagit fram en broschyr för att ge en övergripande bild av verksamheten och hur vi arbetar långsiktigt för att implementera politiken för gestaltad livsmiljö.

Läs broschyren här (pdf) ››

Film

Vi har även gjort en film ”Röster om Form/Design Center” som beskriver vad vi gör inom ramen för vårt uppdrag. Filmen är gjord i samverkan med Region Skåne, Malmö stad, akademi, näringsliv och olika organisationer.

MEDVERKANDE

Dorte Bo Bojesen
VD, Form/Design Center

Frida Trollmyr (S)
Kulturkommunalråd, Malmö stad

Magnus Lunderquist (KD)
Ordförande Kulturnämnden, Region Skåne

Lena Jungmark
Koordinator barns- och ungas utemiljö, Tankesmedjan Movium vid SLU

Kristina Schultz
Designpedagog, Ateljé Schultz Lindberg

Gunilla Kronvall
Verksamhetsledare, Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Pernilla Norrman
Projektledning och utveckling, Konsthantverkscentrum i Skåne

Louise Hederström
Möbeldesigner, Louise Hederström Design Studio

Niklas Madsen
Design manager, Superlab

Axel Nordin
Forskare, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet

Monica von Schmalensee
Styrelseordförande, Form/Design Center

Per-Johan Dahl
Universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet