Barn och unga

Barn och unga

Prova på olika tekniker i vår drop-in verkstad för barn i alla åldrar. Vi erbjuder också flera digitala workshops där du kan skapa tillsammans med barnen hemma.