Den 23 januari bjuder vi in till open mic/infomöte, då olika förslag på tillgängliga platser/lokaler kommer att presenteras. Genom detta infomöte vill vi skapa ett forum där tips och kontakter kan förmedlas för att hjälpa deltagare att hitta en lämplig plats för sin medverkan. Deltagare i Southern Sweden Design Days ansvarar själva för att hitta en plats för event. Mötet genomförs utifrån formatet open mic = öppen scen, där vem som helst är välkommen att berätta om ytor som finns att tillgå (storlek, karaktär, förutsättningar, ev. begränsningar). Du som har en yta att upplåta och vill delta vid infomötet, meddela oss senast den 20 jan via hello@southernswedendesigndays.com. Om du vill visa bilder, skicka dem i förväg! Vid mötet kommer vi också att informera om Southern Sweden Design Days Main Location, Lokstallarna, som kommer att vara en knutpunkt för dagarna och utgöra plats för invigningsfest, presslounge, föredrag m.m. Det finns även möjlighet för deltagare att ansöka om en plats på Main Location för att ställa ut (obs begränsat antal). Vid mötet går vi igenom priser för yta, vad som ingår, hur man ansöker etc.

DATUM: Tors 23 jan 2019 kl 10.00 – 12.00  

 

ANMÄLAN: Anmäl dig i formuläret nedan (senast tisdag 21 jan).Om Southern Sweden Design Days Southern Sweden Design Days öppnar dörrarna till den sydsvenska designscenen och bjuder in både lokal publik och besökare från hela världen. Under fyra dagar fylls staden med utställningar, seminarier, nätverksevent och festligheter på en mängd olika platser. Innehållet skapas av deltagarna och Form/Design Center står som samlande aktör.

ENGLISH:

INFO MEETING: SOUTHERN SWEDEN DESIGN DAYS – LOCATIONS

23.01.20 kl 10.00 – 12.00

Do you have space to offer (big or small) or are you a designer who have not yet found a place for your event during Southern Sweden Design Days? Welcome to an info meeting about locations!

On January 23rd, we invite you to an open mic/info meeting, when different suggestions on available spaces/venues will be presented. Through this info meeting we want to create a forum where tips and contacts can be communicated to help participants find a suitable place for their events. Participants in Southern Sweden Design Days are responsible for finding a venue for events. The meeting will be arranged as an ‘open mic’ style session, which means that anyone is welcome to inform about space that they have to offer (size, character, conditions, restrictions etc). If you have available space and are planning to attend the info meeting, please let us know by 20 Jan via hello@southernswedendesigndays.com. If you have photos to show, please send them in advance. At the meeting, we will also inform about Southern Sweden Design Days ‘Main location’, Lokstallarna, which will provide space for opening party, press lounge, talks and more. It’s also possible for participants to apply for a space at the Main Location to exhibit (please note: limited number). At the meeting we will go through space prices, what’s included, how to apply etc. INFO MEETING PLACE: Form/Design Center DATE: Thu 23 Jan 2019, 10.00 – 12.00 REGISTRATION: Register by Monday 20 Jan (limited number of seats) below.About Southern Sweden Design Days Southern Sweden Design Days opens the doors to the regional design scene and invites local audience as well as visitors from all over the world. During four days, the city will be filled with exhibitions, seminars, networking events and festivities. The content is created by the participants and Form/Design Center is the organiser.

Do you have space to offer (big or small) or are you a designer who have not yet found a place for your event during Southern Sweden Design Days? Welcome to an info meeting about locations! Do you have space to offer (big or small) or are you a designer who have not yet found a place for your event during Southern Sweden Design Days? Welcome to an info meeting about locations! Do you have space to offer (big or small) or are you a designer who have not yet found a place for your event during Southern Sweden Design Days? Welcome to an info meeting about locations! Invajo.com