Under 2022–2024 kommer SUSTAINORDIC att fokusera på hållbara materialval och arkitektur, som del i en nordisk satsning för att stärka hållbart och konkurrenskraftigt byggande. De nordiska länderna har gått samman för att hitta nya lösningar och kunskap som kan stödja byggsektorn i den hållbara omställningen.

Norden är ledande när det gäller grön omställning av byggande och de nordiska bygg- och bostadsministrarna vill stödja denna kontinuerliga process genom implementeringen av handlingsplanen för ”Nordisk hållbart och konkurrenskraftigt byggande”.

Handlingsplanen genomförs genom ett program på ca. 7,5 miljoner EUR som finansieras av Nordiska ministerrådet och Nordic Innovation. Handlingsplanen är en del av Nordic Vision 2030, en vision för de nordiska länderna att år 2030 bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen.

Programmets partners kommer från hela Norden och kommer att samarbeta för att utföra arbetet med fem arbetspaket som löper till slutet av 2024. Danska Bolig- og Planstyrelsen kommer att vara sekretariat för programsamarbetet.

De fem arbetspaketen kommer att löpa till och med 2024 och ansvariga partners är:

  1. Nordisk livscykelanalys och data (Miljöministeriet, Finland)
  2. Cirkulära affärsmodeller och upphandling (Nordic Innovation)
  3. Hållbara materialval och arkitektur (Form/Design Center)
  4. Utsläppsfria byggarbetsplatser (Socialministeriet, Island)
  5. Sekretariat för nordiskt samarbete om hållbart och konkurrenskraftigt byggande (Bolig- og Planstyrelsen, Danmark)

Målet är genom Sekretariatet att skapa synergier i kartläggning av konkretisering och forskning samt skapa en samsyn om de nordiska ländernas regelverk och förutsättningar.