Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Form/Design Center arbetar långsiktigt med hållbarhet inom ramen för gestaltad livsmiljö. Med fokus på tvärsektoriell samverkan bidrar våra utvecklingsprojekt med framåtblickande kunskap som stärker förutsättningarna för FN:s globala hållbarhetsmål och EU-satsningen New European Bauhaus.