Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsregler, förkortade GDPR. Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ställer krav på personuppgiftsansvariga att säkerställa att tillräckliga garantier lämnas till den enskilde användaren och att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att databehandlingen ska ske på ett säkert sätt.

Som en förening som värnar om integritetsfrågor har vi på Form/Design Center tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, vad vi använder denna data till och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är således avsedd att säkerställa att Form/Design Center behandlar personuppgifter som tillhör våra användare i enlighet med användarens instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Insamling av information och spårning

1.1 När du besöker vår webbplats

Form/Design Center använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, vår användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adressen är informationen som Google Analytics samlar in mestadels trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen, bankuppgifter eller vad du klickar på. Den insamlade informationen används endast för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till något annat, t ex att se vem som besöker webbplatsen.

2. När du kontaktar Form/Design Center

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en juridiskt självständig regionalförening till Föreningen Svensk Form.

2.1 Medlems- och prenumerantkontakt

Om du väljer att bli medlem eller prenumerera på tidskriften Form kommer dina personuppgifter registreras i kundservice i Föreningen Svensk Forms medlemsregister hos medlems- och prenumerationstjänsten Pressdata, som tillsammans med Svensk Forms kansli hanterar samtliga medlemsuppgifter i föreningen, inklusive uppgifter om medlemmarna i de tretton regionalföreningarna. Ändamålet med behandlingen är att kunna utföra vårt uppdrag, informera dig om nyheter och evenemang inom ramen för vår verksamhet samt utföra våra arbetsgivaruppgifter. Kategorier av personuppgifter är namn, e-postadress, adress, telefonnummer. Om en person anhåller om medlemskap i Svensk Form blir personen automatiskt medlem i en av regionalföreningarna. Bor man i Skåne eller Blekinge är det Svensk Form Syd – Form/Design Center man tillhör. Pressdata hanterar all kundservice till medlemmarna och uppgifterna används endast inom Svensk Form. Samtliga personuppgifter raderas automatiskt då en person avslutar sitt medlemskap och/eller prenumeration. Under 2018 kommer person- och bankkontouppgifter för inbetalning av medlemsavgifter även att hanteras av Autokort, en betalningslösning för inbetalning av medlemsavgifter som kan ske varannan månad och betalas automatiskt med registrerat bank-eller kreditkort. All hantering av betalningar och bankkontouppgifter hanteras enbart centralt av Föreningen Svensk Form.

2.2 Ansökan till ledig tjänst eller praktikplats

Om du söker en ledig tjänst hos Form/Design Center lagrar och hanterar vi de personuppgifter som du tillhandahållit oss i rekryteringssyfte för att kunna kontakta dig. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter eller annan framtida kontakt kan vi efter ditt skriftligt godkännande även komma att lagra informationen i syfte att kontakta dig för annat jobb eller information om vår verksamhet.

2.3 Anmälan till events

Anmälan till våra events sker antingen via mejl eller via ett externt bokningssystem, Invajo. När dina data hanteras i dessa externa system gäller respektive systems integritetspolicy. När du anmäler dig till våra events via mejl samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter för detta ändamål. Hanteringen av dina uppgifter för detta ändamål kan efter ditt godkännande även komma att synkas över till vårt adressregister Mailchimp för framtida utskick. Vi tillämpar principen opt-in, dvs. att du måste samtycka till att vi hanterar dina kontaktuppgifter i vårt adressregister.

2.4 Utskick av nyhetsbrev och annan återkommande information

Samtliga prenumeranter på våra nyhetsbrev har samtyckt till att vara mottagare av våra nyhetsbrev och därmed ingå i vårt adressregister. Vid varje nytt utskick av information eller nyhetsbrev så finns alltid möjlighet att välja att raderas från adressregistret, s.k. opt-out. Vid registrering av ny adress tillämpar vi i alla sammanhang principen opt-in, dvs att du aktivt måste samtycka till att vi hanterar dina kontaktuppgifter i vårt adressregister i e-postkommunikationsverktyget Mailchimp.

3. Informationssäkerhet

Form/Design Center är noga med säkerheten runt personlig information. När Form/Design Center samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till viss personlig information och vi rättar alltid uppgifter som vi vet är felaktiga.

4. Tillgång till information

Du har rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter hänförliga till dig som vi behandlar. Du kan göra detta genom att kontakta oss på marina@formdesigncenter.com. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella efterföljande begäran om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

5. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Form/Design Center längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

6. Länkar till andra webbplatser

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats med följande url- adress; formdesigncenter.com. Vår webbplats innehåller även länkar till andra webbplatser, så kallade tredje part-webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy och Form/Design Center ansvarar inte för eventuell behandling av dina personuppgifter som ditt besök på en tredje part- webbplats kan resultera i.

7. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Form/Design Center kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Eventuella ändringar i vår integritetspolicy kan du hitta på vår webbplats.

8. Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.

Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part

Vi använder inte information till något annat än vad vi anger

Vi ser till att all information lagras säkert

Vi raderar all information som vi inte längre har användning för

Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet

Du kan när som helst begära ut, korrigera eller radera information Form/Design Center lagrat om dig

 

Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018. Om du har ytterligare frågor om Form/Design Centers lagring och hantering av information vänligen kontakta vår GDPR-koordinator Marina Jackler på nedan adress:

Form/Design Center, Att: Marina Jackler Lilla Torg 9

203 14 Malmö

Telefon: 040-664 51 50

E-post: marina@formdesigncenter.com