Som ideell oberoende medlemsförening är Svensk Form en nationell representant för att stimulera form-, design- och arkitekturutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. Internationalisering innebär också att ta världen hit och att verka för mångfald.

Föreningen är världens äldsta designorganisation, bildades 1845. Svensk Form utger sedan 1905 tidningen Form, som är en av de främsta medlemsförmånerna. Svensk Form arbetar nära utövare, branschorganisationer och producenter inom designområdet och riktar sig främst till branschen, designintresserad allmänhet, opinionsbildare, myndigheter och näringsliv.

Årets Formbärare

Den 6 oktober varje år klockan 18.45 koras Formbärare över hela landet. Det är personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region. Utnämningen sker i samband med Svensk Forms födelsedag. Svenska Slöjdföreningen, som föreningen hette då, bildades just den 6 oktober 1845.

Form/Design Centers butik

Svensk Forms medlemmar får 20% rabatt i Form/Design Centers butik.