MOTIVERING

Textiltryck Malmö är en livlig och aktiv främjande förening som i över 40 år visat på det kollektivas kraft. I textilverkstaden på Korsgatan 6 i Malmö samsas 57 medlemmar mellan 23 och 94 år bland tryckbord, transferpressar och i färgkök. Med glädje och experimentlusta sprider kollektivet kunskap om och stärker positionen för textilkonst, design och hantverk, både i Malmö och södra Sverige. En sann formbärare!

OM ÅRETS FORMBÄRARE

Den 6 oktober varje år klockan 18.45 koras Formbärare över hela landet. Det är personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region. Utnämningen sker i samband med Svensk Forms födelsedag. Svenska Slöjdföreningen, som föreningen hette då, bildades just den 6 oktober 1845.⁣

 

Formslaget 2023