Motivering

"I översynen av den nationella politiken för form, arkitektur och design – Gestaltad livsmiljö – lyfter Christer Larsson fram ämnesområdets stora betydelse för den enskilda människan och för en hållbar samhällsutveckling. Därför väljer Svensk Form Syd – Form/Design Center att utse honom till 2015 års Formbärare från Skåne". Om Christer Larsson Christer Larsson är arkitekt och har sedan 2005 varit stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Han har arbetat med den rumsliga organisationen av staden och för att få ihop staden socialt. Christer Larsson är ordförande i Nordic City Network och senior adviser på Arkitekthögskolan, LTH i Lund. Han medverkar även i juryarbeten och internationella nätverk som expert, till exempel i INTA, Internatinal New Towns Association, och vid Academy of Urbanism.

Om Årets Formbärare

Den 6 oktober varje år kl. 18.45 koras Formbärare över hela landet. Det är personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region. Utnämningen sker i samband med Svensk Forms födelsedag. Svenska Slöjdföreningen, som föreningen hette då, bildades den 6 oktober 1845.