Motivering

"Till Årets Formbärare 2014 har Svensk Form Syd utsett ett nyfiket, prisat och förstklassigt gäng som underlättar och berikar livet för oss alla. Zenit Design startade sin verksamhet i Malmö hösten 1994. Det var fyra nyutexaminerade industridesigner från Designhögskolan i Umeå, som ville frälsa världen med god form och smarta lösningar. Idag, tjugo år senare, är Zenit Design en väletablerad konsultbyrå med ett starkt team av designer, ingenjörer och grafiska designer. De har en diger erfarenhet från projekt inom många olika branscher, med både lokala och internationella kunder. I regionen har Zenit Design haft direkt eller indirekt inflytande på företagsutvecklingen, genom fruktbara samarbeten med företag som Alfa Laval, Sony Mobile, AstraZeneca, med flera". Om Zenit Design Zenit Design är en strategisk designbyrå som arbetar med kunder för att skapa nya produkter och tjänster, positionera varumärken och förvandla visioner till lösningar. I mer än 20 år har de erbjudit strategisk och komplett produkt- och tjänstedesign till kunder. Med ett holistiskt mind-set utforskar de mänskliga behov för att skapa designlösningar med mening och värde.

Om Årets Formbärare

Den 6 oktober varje år kl. 18.45 koras Formbärare över hela landet. Det är personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region. Utnämningen sker i samband med Svensk Forms födelsedag. Svenska Slöjdföreningen, som föreningen hette då, bildades den 6 oktober 1845.