Sveriges Arkitekter och Form/Design Center bjuder in 30 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling. Den 23 augusti presenteras framtidstankarna i utställningen DESIRE på Form/Design Center.

Varje aktör som deltar i utställningen väljer ett tema att fördjupa, och presenterar sitt undersökande arbete antingen via film, i bokform, debattartikel eller i fysisk modell. Allt material ska vara nyproducerat för utställningen. Det valda temat och dess frågeställning öppnar upp för diskussion med både den professionella publiken och allmänheten.

– Utställningen är tänkt att visa upp komplexiteten och bredden i utmaningarna kring hur vi ska gestalta vår framtida livsmiljö, samt ge utrymme för arkitekter i regionen att debattera och diskutera arkitektur utanför sina pågående uppdrag, säger Gunilla Kronvall, utställningens curator och arkitekt RIBA II SAR/MSA.

De olika teman som valts spänner från materialitet och detaljer, till flytande städer, nya kvartersformer, social hållbarhet, stadens mellanrum, flexibla landskap och framtidens kulturhistoria.

KATALOG OM PROJEKTEN

Läs utställningskatalogen som PDF här!

FILMER OM PROJEKTEN

Se alla filmer här!

[video width="406" height="720" mp4="http://www.formdesigncenter.com/uploads/2018/04/desire_wsweco.mp4" poster="http://www.formdesigncenter.com/uploads/2018/04/printscreen_desire_film.jpg"][/video]

 

Medverkande

Arklab
Chroma Arkitekter
DIS/ORDER
FOJAB
Förstberg Ling
Gora Art&Landscape
Gunilla Svensson Arkitektkontor
Horisont arkitekter
Jaenecke
Kanozi
Landén + Krantz
Liljewall
Lunds kommun
LTH Arkitektskolan
Malmö stad
Nyréns Arkitektkontor
Nätverk Skåne NV
Open Studio
PLANAS
Region Skåne
SLU Alnarp Landskap
smog studio
Space by Jeanette
STADSTUDIO
SWECO
Sydväst
Tema
Tengbom
Testbedstudio

Utställningen DESIRE är initierad av och kuraterad inom satsningen ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”, ett pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att stärka arkitekturen i södra Sverige och öka samverkan regionalt/nationellt. Designers Andréason & Leibel har skapat utställningsdesign, katalog och visuell identitet.

Arkitekturdagar 2018
I samband med utställningen DESIRE arrangeras den 12–13 september Arkitekturdagarna på Form/Design Center. Under två heldagar fylls huset av mingel, föreläsningar, debatter och seminarium. Tema för dagarna är framtidens arkitektur och arkitektroll. Programmet hittar du här: http://www.formdesigncenter.com/program/arkitekturdagarna

Arkitekturbiennalen i Venedig
I oktober presenteras valda delar ur DESIRE presenteras på Arkitekturbiennalen i Venedig, en satsning på initiativ av Region Skåne, Malmö stad och Form/Design Center.