FOJAB arkitekter grundades i Lund 1971 och är ett av landets ledande arkitektföretag med drygt 150 kvalificerade medarbetare och kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. Vår verksamhet är att i en kreativ process skapa och utveckla arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning. Vårt förhållningssätt till arkitektuppdraget präglas av en humanistisk grundsyn, ansvarstagande och medvetenhet om beställarens och brukarens behov.

Vår vision är att passionerad arkitektur skapar det hållbara samhället där människor och verksamheter växer tillsammans. I alla våra projekt arbetar vi med ledorden platsen, människan, och formen, där starka idéer utgör grunden för våra kreativa processer.