Med en kanslifunktion på Form/Design Center kommer Sveriges Arkitekter närmare sina medlemmar i södra Sverige och ska även arbeta aktivt för att stärka den lokala debatten och diskussionen.

På kort sikt är det en testpilot för att se hur Sveriges Arkitekter kan erbjuda en större bredd av sin nationella verksamhet på plats på Form/Design Center, så som kurser, seminarier, personlig rådgivning för anställda, chefer eller företagare, nätverk och branschutveckling.

Organisationen vill också se hur den kan bedriva påverkansarbete och stärka de regionala diskussionerna kring arkitektur. På lång sikt är det en satsning för hur den nationella organisationen kan finnas i olika delar av landet. Sveriges Arkitekter vill lära sig av och ta vara på regional kunskap, diskussion och erfarenheter.

Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA, är koordinator och projektledare för satsningen och leder även arbetet med opinionsbildning, idé och debatt.