Hos Liljewall arkitekter finner du en kompetent arkitektonisk bredd. Vi skapar allt från kontorsmiljöer för ökad arbetsglädje, rogivande vårdrum för återhämtning, inspirerande lärorum för personlig utveckling och trivsamma bostäder att känna stolthet över. Byggnader och miljöer som inspirerar, berör och tillför värden för såväl den enskilda människan som för samhället i stort.

Liljewall arkitekter startade 1980 i Göteborg och är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 200 medarbetare fördelat på kontoren i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Företaget är helt medarbetarägt och vi styr därmed själva vår väg framåt genom transparens och delaktighet. Vår verksamhet präglas av ett engagerat och nyfiket lagarbete där alla våra medarbetare är lika viktiga i maskineriet.