Program

10:00–11:00
Sveriges Arkitekter
Ekonomi för företagare, med kaffe och frukost
Annika Creutzer. Ekonomijournalist och privatekonomisk expert

11:00–12:00
Region Skåne
Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden
Moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson. Rolfsdotter AB.
Peter Fröst, konstnärlig professor. Chalmers.
Anette Stenslund, Cultural sociologist.
Ole Kasimir. Planchef. Stadsbyggnadskontoret Lund + Carita Jönsson. Fastighetsutvecklare, Region Skåne
Panelsamtal med moderator + samtliga talare

13:00–14:00
Kontorschefsnätverket Malmö
Arkitektens roll – i Sverige och internationellt
Moderator Mark Isitt. Journalist.
Jesper Kofoed-Melson. Arkitekt. Givrum Marianthi Tatari. Architect. UNStudio
Till paneldiskussion:
Christer Larsson. Stadsbyggnadsdirektör Malmö Helle Juul. Arkitekt och partner. Juul/Frost

14:00–15:00
Malmö stad stadsbyggnadskontoret
Gör plats för fler – hur får vi till delning och samnyttjande i praktiken?
Marianne Dock. Programarkitekt. Malmö stadsbyggnadskontor
Anna Heide. Affärsutvecklare. Trianon
Carl von Strokirch. Verksamhetsområdeschef. Midroc
Sten Lindquist. Marknadschef. Midroc
Anders Kristoffersson. Universitetslektor. SLU
Panelsamtal, diskussion och frågor

14:00–15:00
Kontorschefsnätverket Malmö
Arkitektens roll – i Sverige och internationellt, fördjupat samtal (Seminarium plan 2)

15:00–16:00
SPOK – samtida produktion och konsumtion
Materialforskning + design i projektet What Matter_s
Anna Gudmundsdottir. Designer & projektledare för SPOK
Andreas Kojcevski Hansson. Designer. Grundare av KOSK.
Jenny Lee. Designer. Grundare Studio Aikieu
Kajsa Willner. Designer. Studio Kajsa Willner.

16:00–17:00
Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet
Expanding Architecture

16:00–17:00
SPOK – samtida produktion och konsumtion
Lansering av SPOK:s materialsamling på Form/Design Center
(Seminarium plan 3)

17.30–20.00
ArchFilm Lund + Sveriges Arkitekter Skåne
ABAR: Whose City?

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Arkitekturdagarna 2018 är initierade av och kuraterade inom satsningen ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”, ett pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att stärka arkitekturen i södra Sverige och öka samverkan regionalt/nationellt.

Arkitekturdagarna 2018 arrangeras i partnerskap med flera aktörer i regionen; Boverket, Lunds kommun, SLU Alnarp/Movium, Designbranschen, Dansk arkitektforening, Malmö stad, Lunds universitet, ArchFilm Lund, Sveriges Arkitekter, Malmö kontorschefsnätverk samt Region Skåne.
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen