Satsningen är en del av den samverkan Form/Design Center, Malmö stad och Region Skåne har inom den regionala noden för gestaltad livsmiljö. Syftet med noden är att tillgängliggöra den nya nationella arkitektur- och designpolitiken, med särskild inriktning på beslutsfattare samt barn och unga.

Den 28 september – 14 oktober visas ”XOXO” – valda delar ur utställningen ”DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö” – i Sveriges Arkitekters paviljong i trädgården till Serra dei Giardini. Utställningen lyfter fram skilda teman som arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige vill belysa och som visar på engagemang och samverkan inom ämnesområdet i Skåne.

I anslutning till utställningen hålls fredagen den 28 september kl. 17.00 – 19.00 ett öppningssamtal och mingel på temat ”Urban Spaces”. Medverkar gör Gunilla Kronvall, Sveriges Arkitekter på Form/Design Center och Jeanette Gostomski, Space by Jeanette.

– Syftet med nedslaget i Venedig är att visa upp den kunskap och kreativitet som finns i regionen, samt koppla ihop den med den nya nationella politiken och den internationella mötesplats som Arkitekturbiennalen är för arkitektur, form och design. Vårt fokus är vad arkitektur, form och design gör för skillnad för människans livsmiljö och för en hållbar samhällsutveckling, säger Birgitta Ramdell, VD på Form/Design Center.

I vår vardag är vi alla berörda av arkitektur, form och design – tre områden med värden och betydelse för flera samhällsområden. Skånes styrka är att vi utifrån vår överenskommelse mellan Form/Design Center, Malmö stad och Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd utvecklar ett fördjupat samarbete som gör att alla krafter lokalt, regionalt och nationellt kan verka tillsammans för individens, livsmiljöns och den hållbara samhällsutvecklingens bästa, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör och Gitte Grönfeld Wille, kulturchef från Region Skåne.

Malmös medverkan i Biennalen är viktig eftersom vi har mycket kunskap att bidra med och många företag inom arkitektur, form och design. Att vi gör det genom samverkan med våra partners förstärker den roll Malmö och Skåne har inom området, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör och Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör på Malmö stad.

Om utställningen ”DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö”:
Den 23 augusti 2018 presenterades 30 idéer om framtidens arkitektur och livsmiljö i utställningen DESIRE på Form/Design Center i Malmö. Sveriges Arkitekter på Form/Design Center hade bjudit in 30 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling. Varje aktör som deltog i utställningen valde ett tema att fördjupa, och presenterade sitt undersökande arbete antingen via film, i bokform, debattartikel eller i fysisk modell.

– Utställningen visade upp komplexiteten och bredden i utmaningarna kring hur vi ska gestalta vår framtida livsmiljö, samt ge utrymme för arkitekter i regionen att debattera och diskutera arkitektur utanför sina pågående uppdrag, säger Gunilla Kronvall, utställningens curator och arkitekt RIBA II SAR/MSA.

De olika teman som valdes spänner från materialitet och detaljer, till flytande städer, nya kvartersformer, social hållbarhet, stadens mellanrum, flexibla landskap och framtidens kulturhistoria.

Utställningen ”XOXO" bygger på valda delar ur DESIRE: "Desire for trees" – Gora Art&Landscape, "Beautiful ox, ugly horse" – Förstberg Ling, "The project not for people" – Dis/Order, "White Spaces" – Space by Jeanette, samt filmerna "Tree house city" – Sweco Architects och "Health and Architecture" – Chroma Arkitekter. Medverkar gör även Arklab and Fojab Architects. Designers Andréason & Leibel har skapat utställningsdesign, katalog och visuell identitet.

Läs mer om de olika framtidstankarna i utställningskatalogen DESIRE:
DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö

Läs mer om XOXO i utställningsfoldern:
XOXO folder

DATUM: Utställning 28 september – 14 oktober 2018
TID: Öppningssamtal 28 september kl. 17.00 – 19.00
PLATS: Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Venedig, Italien
ARRANGÖR: Form/Design Center, Malmö stad och Region Skåne i partnerskap med Svenska institutet och Sveriges Arkitekter

Bakgrund:
Svenska institutet är huvudman för denna del av Sveriges bidrag till Biennalen och arrangemanget sker i partnerskap med Sveriges Arkitekter. Årets Biennal som är den 16:e i ordningen pågår 26 maj till 25 november. Årets tema är Freespace.

Den regionala samverkan för gestaltad livsmiljö tog sin utgångspunkt i utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” från 2016. I denna utredning lyftes behovet fram av en regional struktur där kunskap, erfarenhet och nätverk från hela landet kan tas tillvara. Men också behovet av att brett skapa möjligheter till ett genomslag av en nationell strategi via dialog, samverkan och utvecklingsarbete. Tankarna kring en skånsk regional nod har sedan i början av 2018 konkretiserats i samverkansavtal mellan Malmö stad, Region Skåne och Form/Design Center.

Läs mer:
www.labiennale.org
http://reflectprojectconnect.se

Kontaktpersoner:

Birgitta Ramdell, VD Form/Design Center, 0706-66 75 69, birgitta@formdesigncenter.com
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, 0709-34 22 98, christer.larsson@malmo.se
Mats Hallberg, Biträdande kulturchef Region Skåne, 0768-87 19 73, mats.hallberg@skane.se
Therese Andersson, Enhetschef Region Skåne, 0768-87 18 04, therese.m.andersson@skane.se