Program

10:00–11:00
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Visning av utställningen DESIRE, med kaffe och frukost
Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA. Curator och projektledare

11:00–12:00
DESIRE
Framtidens arkitektur och gestaltade livsmiljö – utställare presenterar
Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA. Curator och projektledare
Kenji Miyazu, arkitekt SAR/MSA. Jaenecke
Sara Olsson, arkitekt SAR/MSA Gunilla Svensson arkitektkontor
Emma Pihl, planeringsarkitekt SA/MSA. Nyréns
Max Gerthel, arkitekt MSA. Kanozi arkitekter
Rebecka Engvall, arkitekt SAR/MSA. Tengbom

12:00–13:00
Sveriges Arkitekter
Ekonomi för anställda, med lunch
Annika Creutzer. Ekonomijournalist och privatekonomisk expert

13:00–14:00
Boverket
Riksarkitekt och utökat arkitekturuppdrag
Patrik Faming, planeringsarkitekt SA/MSA. Verksamhetssamordnare. Boverket Christer Larsson. Riksarkitekt. Boverket

14:00–15:00
Lunds kommun
Utforska framtiden med hjälp av konst, forskning och kultur
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun
Panel med:
Marcus Horning +
Linda Holster, Råängen
Karin Wiberg, Skulptör, Lund
Johanna Alkan Olsson, Forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning

15:00–16:00
SLU Alnarp
Urban Futures. Tre projekt + en framtidsspaning
Nina Vogel. PhD forskare och programkoordinator Urban Futures. Petra Thorpert. PhD student. SLU
Blaz Klobucar. PhD student. SLU
Johan Wirdelöv. PhD student. SLU

16:00–17:00
Sveriges Arkitekter
Omvärldsspaning arkitekturpolitik och –bransch 
Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

17:00–20:00
Sveriges Arkitekter Skåne
ABAR: Mingel och framtidsverkstad, hur kan vi stärka arkitekten + arkitekturen?

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Arkitekturdagarna 2018 är initierade av och kuraterade inom satsningen ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”, ett pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att stärka arkitekturen i södra Sverige och öka samverkan regionalt/nationellt.

Arkitekturdagarna 2018 arrangeras i partnerskap med flera aktörer i regionen; Boverket, Lunds kommun, SLU Alnarp/Movium, Designbranschen, Dansk arkitektforening, Malmö stad, Lunds universitet, ArchFilm Lund, Sveriges Arkitekter, Malmö kontorschefsnätverk samt Region Skåne.
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen