Monika Gora; född 1959, har arbetat som landskapsarkitekt och konstnär med eget kontor, GORA art&landscape ab, sedan 1989. I sin praktik har hon systematiskt valt egna vägar – experimentella och utmanande – och samtidigt kunnat finna praktiska och applicerbara lösningar. Företaget har idag en anställd samt flertalet samarbetspartners. Monika Gora arbetar ofta med sömlösa kombinationer av landskapsarkitektur, offentlig konst och byggnadskonst. I tillägg till de permanenta arbetena spelar tillfälliga förändringar av existerande miljöer en central roll i Monika Goras verksamhet; ofta handlar det om temporära förvandlingar och ingrepp i miljöer som hotas av monotoni.

De olika grenarna av Goras verksamheter korsbefruktar och berikar ständigt varandra. Skulpturgruppen Jimmys visades först på en separatutställning på ett galleri 1997 och har sedan – med en kombination av ljus och färg som på ett karakteristiskt sätt inbjuder till lek – blivit ett mycket uppskattat permanent inslag på offentliga platser i Sverige och utomlands.