Framtidens byggande måste vara hållbart – men hur ska vi bygga i framtiden? Med vilka typer av material, och vilken roll spelar arkitekturen i omställningen mot ett hållbart byggande?

Utmaningarna inom byggbranschen är uppenbara: Byggnader står tillsammans för cirka 40 procent av de globala CO2-utsläppen. Och det mesta av en byggnads klimatpåverkan kommer från byggmaterial, konstruktion och rivning. Den goda nyheten är att något kan göras åt det!

I olika samtal på de nordiska demokratifestivalerna ska SUSTAINORDIC genom Nordiska ministerrådets initiativ Nordic Sustainable Construction undersöka hur vi kan börja omsätta ord, kunskap och tekniska lösningar till handling.

Vi kommer att diskutera de barriärer som hindrar oss från att gå över till hållbara och cirkulära metoder inom arkitektur och konstruktion och vi kommer att identifiera möjligheter att katalysera den nödvändiga förändringen.

Eventet bjuder in arkitekter, stadsdesigners, beslutsfattare, influencers, gamechangers och intresserade medborgare att diskutera olika perspektiv, utmana barriärer och identifiera katalysatorer i Norden som kan initiera en kulturell förändring och driva den nödvändiga omställningen till hållbart och cirkulärt byggande som formar ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle i framtiden.

Inspirerade av Signe Kongebro, Global Design Director Urbanism and Landscape/Partner, Henning Larsen, Morten Ryom, UN Youth Delegate, Poul-Erik Olsen, Head of Sustainability and Climate CG Jensen, Lars Autrup, The Danish Association of Architects, Marthe Haugland, Nordic Innovation, kommer vi att utforska perspektiv på design och arkitekturs roll för att driva utvecklingen mot en hållbar framtid, cirkulära bostäder och jobb samt titta på hur lagstiftning och politik kan stödja detta. Samtalet modereras av Nikolaj Sveistrup, vd Urban Agenda.

Eventet arrangeras av SUSTAINORDIC – Sustainable Construction Materials and Architecture som är en del av Nordiska ministerrådets initiativ, Nordic Sustainable Construction.