The Nordic Report 03 samlar de skarpaste och mest framstående rösterna från de nordiska länderna inom hållbar produktion och konsumtion och syftar till att sprida kunskap om nordisk hållbar produktion och konsumtion i enlighet med FN:s globala Mål 12 i Agenda 2030. The Nordic Report 03 vill vara en ögonöppnare för att påverka såväl nationella som internationella politiska riktlinjer Nyckelteman från The Nordic Report 03, såsom övergången till cirkulär ekonomi, designprocesser, beslutsfattande och att agera nu, kommer att diskuteras av en nordisk expertpanel i en kortfilm – SUSTAINORDIC - A Nordic Take on Sustainable Production & Consumption som lanseras 17 november kl 12 på SUSTAINORDICs hemsida då man också kommer kunna läsa och ta del av boken online.  

SUSTAINORDIC

SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala Mål 12 i Agenda 2030. SUSTAINORDIC är ett nätverk mellan sex nordiska design- och arkitekturinstitutioner. ArkDes och Form/Design Center är projektägare med DOGA – Design og Arkitektur Norge, DAC – Danish Architecture Center, Design Forum Finland och Iceland Design and Architecture som samarbetspartners. Projektet startades 2015 med stöd av Nordiska ministerrådet.