Bryt barriärerna i byggandet av framtidens hållbara och klimatvänliga livsmiljöer.

Framtidens byggande måste vara hållbart – men hur ska vi bygga i framtiden? Med vilka typer av material, och vilken roll spelar arkitekturen i omställningen mot ett hållbart byggande?

Utmaningarna inom byggbranschen är uppenbara: Byggnader står tillsammans för cirka 40 procent av de globala CO2-utsläppen. Och det mesta av en byggnads klimatpåverkan kommer från byggmaterial, konstruktion och rivning. Den goda nyheten är att något kan göras åt det!

I olika samtal på de nordiska demokratifestivalerna ska SUSTAINORDIC genom Nordiska ministerrådets initiativ Nordic Sustainable Construction undersöka hur vi kan börja omsätta ord, kunskap och tekniska lösningar till handling.

Vi kommer att diskutera de barriärer som hindrar oss från att gå över till hållbara och cirkulära metoder inom arkitektur och konstruktion och vi kommer att identifiera möjligheter att katalysera den nödvändiga förändringen.

Inspirerade av Harald Vaagaasar Nikolaisen, Adm Dir, Statsbygg; Malin Kock Hansen, Senior Advisor for Innovative Cities and Communities, DOGA; Guro Hauge, director of sustainability and social policy, Federation of Norwegian Construction Industries; Linda Monsen Merkesdal, Energy and Environment Committee, Norwegian Labour Party; Thor Haakon Bakke, City Councillor, Climate, Environment and Urban Development at Bergen Municipality kommer vi att diskutera de barriärer och hävstänger i Norden som kan initiera en kulturell förändring och driva den nödvändiga omställningen mot hållbart och cirkulärt byggande som kommer att forma framtidens koldioxidneutrala välfärdssamhälle.

Eventet arrangeras av SUSTAINORDIC – Sustainable Construction Materials and Architecture som är en del av Nordiska ministerrådets initiativ, Nordic Sustainable Construction.

Välkommen till Nordens tält den 17 augusti 13.00-14.00!