På en global skala står byggandet för cirka 40 procent av det totala CO2-utsläppet. Detta måste leda till åtgärder.

Genom Nordiska ministerrådet har ett antal åtgärder initierats för att möta denna utmaning som involverar alla relevanta aktörer. Utmaningarna kring hållbarhet i byggandet kan dock inte reduceras för att hitta generiska lösningar gällande arkitektur, material, metoder, utbildning etc. Det måste också kopplas till de specifika platsbaserade förutsättningar som ett byggande kommer att ske under. Ändå tenderar utvecklingen att ske under förhållanden som skiljer sig från Arktis. Denna session kommer att diskutera rekommendationer för hur man kan påskynda hållbart byggande i kalla klimatförhållanden.

Sessionen kommer att behandla följande frågor: Vilka är de faktorer och händelser som kan katalysera den nödvändiga förändringen? Hur kan entreprenörskap, innovation och utveckling stimuleras i alla delar av värdekedjan för att möta utmaningarna?

Eventet arrangeras av SUSTAINORDIC – Sustainable Construction Materials and Architecture som är en del av Nordiska ministerrådets initiativ, Nordic Sustainable Construction.

Medverkande

Talare

Dorte Bo Bojesen, CEO, Form/Design Center, Sweden: Promoting Sustainability through Materials and Architecture
Hulda Hallgrímsdóttir, Project Leader in Climate Projects, City of Reykjavik, Iceland: Challenges and Experiences from an Icelandic Perspective
Björn Karlsson, Professor; Senior Advisor, Ministry of Infrastructure, Iceland: Challenges and experiences from an Icelandic/Arctic perspective
Jean-Philippe Messier, Founder; Director, The Manicouagan-Uapishka World Biosphere Reserve (MUWBR), Canada: Perspectives on Cold Climate Construction and place based Sustainable Development
Sigríður Ósk Bjarnadóttir, Director of Sustainability, Hornsteinn ehf, Iceland: Low Carbon Construction in Cold Climate Conditions
Arnhildur Palmadottir, Architect, sap arkitektar, Iceland: Architecture in Cold Climate Condition

Moderator

Mads Randbøll Wolff, Director, Sustainability2030: Associated Partner, SUSTAINORDIC, Denmark