Bryt barriärerna i byggandet av framtidens hållbara och klimatvänliga livsmiljöer.

En av de stora globala utsläpparna av växthusgaser är byggsektorn. Byggnader står tillsammans för cirka 40% av de globala CO2-utsläppen. Om vi ​​menar allvar med en global övergång till netto noll-utsläpp behöver branschen radikalt minska mängden koldioxid som släpps ut från nybyggnation, infrastruktur och byggnader samtidigt som den adresserar ett ökat behov av bostäder. Av detta skäl förväntas sektorn växa med 42% fram till 2030. Därför är det extra brådskande med en förändring i hur vi föreställer oss, planerar, konstruerar och använder byggnader.

Och vi måste börja nu! Den goda nyheten är att flera av lösningarna redan finns, och om vi kan börja implementera dem har vi en möjlighet att komma tillrätta med problemet.

Baserat på erfarenheter och misslyckanden från de nordiska länderna kommer vi att diskutera hur vi som ett globalt samhälle kan starta en internationell rörelse att omvandla ord, kunskap och tekniska lösningar till handling utifrån de specifika lokala förutsättningar vi verkar inom. Vi kommer att diskutera de faktorer som hindrar oss från en övergång till hållbara och cirkulära metoder inom arkitektur och konstruktion och vi kommer att identifiera möjligheter att accelerera omställningen.

Eventet bjuder in arkitekter, stadsdesigners, beslutsfattare, influencers, och gamechangers att diskutera olika perspektiv, utmana barriärer och identifiera katalysatorer som kan initiera en kulturell förändring och driva den nödvändiga omställningen till hållbart och cirkulärt byggande som formar ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle i framtiden. Om du är i Sharm El-Sheikh under COP27,  kom till den nordiska paviljongen och delta i debatten med dina perspektiv!

Med tanke på att årets COP äger rum på Sinaihalvön har vi valt att undvika onödiga resor och därför kommer vi att använda den expertis och inspiration som finns på plats.

De medverkande i detta samtal kommer att presenteras under de kommande dagarna.

Evenemanget arrangeras av SUSTAINORDIC – Sustainable Construction Materials and Architecture, som är en del av Nordiska ministerrådets initiativ, Nordic Sustainable Construction.

Välkommen till den Nordiska paviljongen på COP27, 12 november 2022 kl 12.00–13.00.