Den 31 maj – 1 juni arrangerar Form/Design Center tillsammans med Boverket, SUSTAINORDIC och ArkDes, som står som värd, konferensen Nordic Report: Architecture and Design – the Nordic Way. Konferensen genomförs inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018. Fokus i Nordic Report ligger på samarbete, utbyte och nätverkande mellan aktörer inom arkitektur, stadsutveckling och design. Syftet är att belysa goda nordiska och baltiska exempel på hållbara livsmiljöer, i enlighet med FN:s globala Mål 11 & 12, samt att stimulera till utveckling av nationella policies inom området.

Konferensen pågår från lunch till lunch med efterföljande exkursion och rundabordssamtal.

Program
Torsdag 31 maj

11.30 Lunch serveras utanför auditoriet från 11.30
13.00 Välkomsttal av Kieran Long, ArkDes överintendent
13:15 Regeringen om propositionen Politik för gestaltad livsmiljö
13:40 Monica von Schmalensee, ordförande i det nationella rådet för hållbara städer, talar om rådet och om Boverkets breddade uppdrag inom arkitektur
14.00 Showcases: goda exempel på innovativ arkitektur och design från de nordiska och baltiska länderna presenteras
15.20 Kaffe och te serveras utanför auditoriet
15:45 Forskarpanel: tre forskare diskuterar hållbarhet och ger sina perspektiv på de presenterade projekten. Vangsbo, Climate-KIC, Emma Holmqvist, Formas och Luciane Aguiar Borges, Nordregio
16.15 Key note speaker: Jakob Trollbäck, Trollback+Company
17.00 Krister Bringéus, ambassadör för Nordiska ministerrådet, om aktuella frågor rom rör rådets arbete
17.15 Avslut dag 1
17.30 Tidig middag
19.00 Vernissage för utställningen Public Luxury på ArkDes

Fredag 1 juni

08.30 Morgonfika utanför auditoriet
09.00 Moderator Mark Isitt hälsar välkomna
09.15 Key note speaker: Maria Lisogorskaya, Assemble Architects
10.00 Fikapaus
10.30 Nordisk-baltisk paneldiskussion
11.00 Information om exkursioner: Dansbana och Slakthusområdet
11.40 Konferensen avslutas
12.00 Lunch
13.00 Rundabordssamtal (stängd session för beslutsfattare). Exkursioner: Buss avgår från Exercisplan till Dansbana i Vårby Gård och Slakthusområdet
16.00 After work i Slakthusområdet

Läs mer om konferensen här >>

PLATS: ArkDes Auditorium, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm
ARRANGÖR: ArkDes, Boverket, Form/Design Center och SUSTAINORDIC
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: via länk senast 2 maj >> www.ui.mdlnk.se

Se Nordic Report här:

Introduction
Kieran Long, Director ArkDes
Per Olsson Fridh, State Secretary
Monica von Schmalensee, Chairman National Council for Sustainable Cities
Helena Uesson, Form/Design Center
Ole Schrøder, Tredje Natur
Ülar Mark, Kodasema
Ville Hara, Avantu Architects
Thrainn Hauksson, Landscape Architects
Jazeps Bikse, Free Riga
Dan Zohar, Haugen/Zohar Architects
Juliet Leonette och Ola Kjellander, Malmö Arena Innovation
Research Panel – Peter Vangsbo, Emma Holmqvist, Luciane Aguiar Borges
Jacob Trollbäck, CEO Trollback+Company
Krister Bringéus, Ambassador at the Nordic Council of Ministers on current issues concerning the council
Maria Lisogorskaya, Assemble Architects
Panel Discussion – Birgitte Jahn, Lars Eriksson, Thor Inge Hjelmdal, Claes Eriksson