Hedmanska gården i Malmö är en historiskt unik plats som haft en rad olika funktioner, utseenden och användningsområden sedan 1400-talet. Ett exempel på hur en byggd miljö kan vara robust över tid och tåla olika ekonomiska och politiska tillstånd som till följd innebär föränderliga arkitektoniska ideal.

I utlysningen Mellan-rummet efterfrågades en arkitektonisk idé som både lyfter fram platsens kvaliteter, och historiska lager samt bidrar till diskussionen om vad en samtida offentlig plats kan vara. På 72 timmar skulle teamen gestalta en platsbaserad och rumslig installation på Hedmanska gården. 

Utlysningen riktade sig till nyexaminerade arkitekter inom byggnad, inredning, planering och landskap. Bland de 55 inkomna förslagen har juryn utsett ”Långbord” av arkitekterna Victoria Israelsson och Emma Broberg till vinnare.

– I tider av lågkonjunktur känns det både viktigt och nödvändigt med kreativa initiativ som Mellan-rummet!  Att det vänder sig till just nyexaminerade och med ett tydligt hållbarhets- och kulturmiljöperspektiv ger framtidshopp, inte minst med tanke på alla spännande förslag vi fått in på så kort tid, säger Emina Kovacic, ordförande Sveriges Arkitekter.

Hedmanska gården i Malmö är en historiskt unik plats som haft en rad olika funktioner, utseenden och användningsområden sedan 1400-talet. Ett exempel på hur en byggd miljö kan vara robust över tid och tåla olika ekonomiska och politiska tillstånd som till följd innebär föränderliga arkitektoniska ideal. 

En platsspecifik gestaltning som inbjuder till varierad användning i utemiljö. En gestaltning som skapar rumslighet och tydlig avgränsning samtidigt som dess genomsläpplighet bidrar till att framhäva platsens omgivande fasader. Tack vare sitt transparenta och ödmjuka angreppssätt tar det inte över den kulturhistoriskt intressanta platsen utan snarare lyckas med konsten att på ett sparsmakat sätt lyfta dess särdrag. – Juryns motivering

Det inlämnade tävlingsförslaget kan läsas i sin helhet här »