Studenternas examinationer har till följd av Covid-19 skett på nya sätt och studenterna har utöver sina modeller och uppsatser satt samman digitala redovisningar som nu samlas under paraplyet Examen 2020 på Form/Design Centers play-kanal. Materialet kommer även presenteras på Form/Design Center under sommaren.

Våren 2020 har inneburit stora utmaningar för både lärare och studenter på landets högskolor och universitet. Institutionerna har varit tvungna att hitta nya sätt att handleda och examinera sina studenter, som i sin tur har behövt ta ett stort eget ansvar för att hantera de nya villkoren.

”När lektionssalar, ritsalar och verkstäder tömts saknar vi spontana diskussioner och känslan att hålla en prototyp i handen” säger Charlotte Sjödell, senior lecturer på Industridesignskolan vid Lunds universitet. ”Samtidigt är vi positivt överraskade och smått stolta över de goda resultat vi ser i kölvattnet av krisen. Studenterna har utmanat sig själva genom att hitta nya arbetssätt och utveckla nya färdigheter. Learning by doing har fått en ny betydelse och designerns roll som nyskapande har på riktigt prövats. Vi lärare har fått många nya uppslag och idéer som vi kommer kunna ta med oss.”

Liksom vid tidigare års samlingsutställningar går det att se tendenser och strömningar bland studenternas projekt; i år märks ett fokus på att identifiera, utforska och ifrågasätta normer liksom att möjliggöra för användare att själv påverka produkter och miljöer – här har barn varit en viktig målgrupp. Även hållbarhet och resursoptimering har stått på agendan, både vad gäller nya produkter och i arbeten med branding och kommunikation av dessa. Att hjälpa användare att göra bra val, ”nudgning”, märks i flera projekt samt också att bistå med miljöer och hjälpmedel för avslappning, vila och rekreation. En omsorg om människa och miljö bådar gott för framtiden.