I studenternas arbeten utmärker sig flera teman vilka sträcker sig över disciplinerna. Många projekt kretsar kring vår fysiska och psykiska hälsa. Appar och informationskampanjer som hjälper användare att koppla ner och koppla av genom att stänga av mobilen och att hitta tillbaka till möten i verkliga livet, istället för på sociala medier. Andra appar kan användas för att på ett lätt sätt informera ungdomar om sex och samlevnad och om hur en kan hjälpa en kompis som mår dåligt. Bilderböcker som lär de små att förstå och tänka kring likheter och olikheter och allas rätt att passa in. Flera projekt handlar om ljusspridning och ljusets betydelse för vårt välmående. Årstidsväxlingar kan leda till depressioner som i vissa fall kan lindras med ljusterapi, en lampa som simulerar gryningsljus på morgonen kan hjälpa till att normalisera dygnsrytmen. Att själv kunna anpassa ljusstyrkan till behovet för tillfället presenteras i flera projekt, bl. a. i form av en dimmer för analog styrning, ett steg bort från den digitala världen. På temat hållbar framtid presenteras nya biobaserade, resurssnåla och miljövänliga material och också förslag på hur vi kan tillverka produkter med längre livslängd. Vidare en undersökning av, om och hur det kan skapas medel för att lära konsumenter att använda och uppskatta objekt trots eventuella skavanker. Staden och dess utveckling i form av förtätning och när gamla områden får nytt liv undersöks i flera projekt; Hur bevaras de historiska värdena från äldre miljöer? Vem ansvarar för att staden får tillräckliga grönytor och hur kan platser demokratiskt formas för att medverka till integration och trygghet? Även byggande och material studeras, en djupdykning i teglet som byggmaterial och mer estetiskt element och en undersökning om vad som händer när arkitekten är sin egen byggherre. Medverkande skolor och utbildningar:

​Arkitektskolan, Lunds universitet
​Industridesignskolan, Lunds universitet
​Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö universitet
​Grafisk design, Malmö universitet
​Produktdesign, Malmö universitet
​Visuell kommunikation, Malmö universitet

 

Arkitektskolan, Lunds universitet

  ARKITEKTUR GENOM PRAKTIK August Almqvist Jansson august@aajark.se Praktiken “att bygga” står i projektets fokus. Det är metoden för gestaltning och produktion. En prototyp byggs, den utvärderas ur aspekter som produktionstid, kostnad, montage, hållbarhet, estetik och rumsbildande möjligheter. Med vetskapen av prototypens begränsningar görs en gestaltning av en allmän bastu. Denna finansieras, prefabriceras och monteras på en öde ö i Finland. Målet är att förstå vad som händer med arkitekturen när arkitekten också är byggare.   (S)INK – using the potential of emergent 3d printing in dynamic architecture Elin Daun och Joanna Sabak elindaun@gmail.com sabak.joanna@wp.pl Med fokus på rumsliga upplevelser och estetik, så kombinerar vi digitala fysiksimuleringar och en tydligt definierad kontext i vårt examensarbete. Vi arbetar med de stigande havsnivåerna, den ökande nederbörden och högvattenssituationer som rörliga parametrar. Balansen mellan det digitalt simulerade och våra designgrepp som arkitekter var viktig – ibland styrde den ena parten, ibland den andra. En stor del av projektet är diskussionen om nya fabrikationsmetoder, med fokus på robotdrivet byggande med 3D-printing i metall och bio-harts.   EFTER HÄLLEVIKS ARBORETUM Magnus Gyllensten m.gyllensten@gmail.com Hälleviks arboretum planterades sekelskiftet 18/1900-tal och ligger numera inom Stenshuvuds nationalpark. Arboretet är i förfall och utraderas sakta för att ge plats åt inhemska trädslag i nationalparken efter dess bildande 1986. Genom en ändring i parkens skötselplan undersöker jag möjligheterna för att bevara minnet av arboretet och dess upphovsman genom att använda virket från träden till byggnation inom parkens gränser allteftersom de avverkas eller stormfälls.   KRING STENARNA Oskar Wallin Oskar.wallin@me.com Kring stenarna är främst en undersökning av ett byggmaterial. Genom att rita ner i minsta detalj har jag undersökt teglet och dess egenskaper som byggmaterial såväl som rumsbildande element. Resultatet är en byggnad, en lägerskola, men också en samling byggnadsdelar, detaljer och möbler som kan stå tillsammans eller var för sig.

​Industridesignskolan, Lunds universitet

  PULP FICTION Axel Landström och Victor Isaksson Pirtti info@lab-la-bla.com I samband med den Antropocena epoken måste vi ändra på den perception och konversation vi har med material. Pulp Fiction syftar att transformera svenskt industriellt överskott och biprodukter till nya biokompositer, samt stärka banden mellan producenter, bönder, industrier och kreatörer. Detta lekfulla experiment främjar en bättre materialkultur och uppmanar samhället till ny kreativitet och självhushållning i en post-antropocentrisk värld.   HEME Christina Zhou christina.zhou.95@gmail.com Heme är en menstrual disc för din mens. Den är återanvändbar och tillverkad i silikon. Sätt in den genom att vika ihop den. Dra ut den genom att haka fast ett finger i flärpen. Kanten på toppen gör uttagningen mindre kladdig och förhindrar spill. Keramikburken kan användas för att sterilisera Heme mellan dina menscyklar. Lägg Heme i burken, fyll den med vatten och mikra i några minuter. Låt den kallna och häll ut vattnet. Heme kan nu förvaras i burken inför din nästa mens.   LOOP Linnéa Hagborg och Ebba Kjellin hagborglinnea@icloud.com ebba.kjellin.ek@gmail.com Loop Toaster är del av en kökselektronik-serie baserad på Design For Disassembly - teknologin som möjliggör reparation och återvinning. Idag är det enklare att köpa ny kökselektronik än att få den gamla lagad och vi genererar extrema mängder elektronikavfall. Målet var att göra elektronikindistrins linjära beteende cirkulärt. Att tillverka en sladd kräver stora mängder energi och råmaterial - men med Loops modulära sladd behöver du bara en sladd till all din kökselektronik. SOL Fabian Malmhagen fabian.malmhagen@outlook.com Seasonal Affective Disorder (SAD) är en sjukdom som drabbar 8% av Sveriges befolkning. Sjukdomen uppstår utav okänd anledning men har en lösning. Utav många olika behandlingar som medicin, och psykoterapi, så är ljus terapi den mest populära metoden som kan användas mot SAD. Genom en kreativ process om form och estetik skapades Sol. Sol är en wake-up lampa som ger dess användare mer energi under dem mörka vinter månaderna.   LEMIEUX Fredrik Baigi Fredrik.Baigi@gmail.com Lemieux är en spegling av människans rörelse mellan faktisk tid och rum. Våra rum är i ständig förändring och så även deras behov. Med Lemieux styr du mekaniskt ljuset efter rummets och ditt behov. Det är formgivarens ambition att ljuset ska förena och skapa balans mellan våra rum. I designen möts form och funktion i ett samspel som reflekterar såväl samhällets som rummens utveckling.   DOSAN Jakob Andersson Jakob_9_3@hotmail.com Den tekniska utvecklingen har lett till en ökad avsaknad av fysisk interaktion och taktil återgivning. Dosan är en analog ljusbrytare för att kontrollera och dimma fyra ljuskällor från en enhet. Syftet med Dosan är att utmana nuvarande normer och fördomar kring ljusbrytare i en hemmamiljö genom att skapa effektfulla ögonblick såväl som nöje i små, repetitiva användningar. Interaktion som underlättar och tillfredsställer användaren stärker i sin tur relationen till produkten och märket.   GLARE Martin Paulsson Paulssondesign@gmail.com Målet med projektet är att sätta byggarbetarnas behov av ljus i centrum och ge arbetsplatsen de goda synergonomiska förutsättningarna; bländfritt ljus, jämn ljusbild och tillräcklig ljusstyrka. Den upplevda bländningen minskas genom att lysa upp armaturens omedelbara omgivning. Noggrann formgivning med flera användbara krokar, öglor och vinklar underlättar optimal placering av ljuset och en applikation i telefonen möjliggör justering av ljusstyrkan för varje enskilt arbetsmoment.   LUST Natalia Lauritzen natalialauritzen@gmail.com En majoritet av oss onanerar regelbundet men få anser det viktigt att tala om onani i våra nära relationer. Lust utformades med ambitionen att ifrågasätta den tydliga kopplingen mellan sexleksaksindustrin och porrindustrin genom att fokusera på utforskande istället för förberedelse för samlag. Det aspirerar att avstigmatisera och uppmuntra en hälsosammare diskussion kring sex och onani. En diskussion som förhoppningsvis bidrar till ökad självmedvetenhet, självkänsla och förståelse för samtycke.   OCTO Nina Cherrug ninacherrug@gmail.com Octo är ett par glasögon anpassade för vardaglig sport, gjorda i ett stycke utan skruvar och gångjärn. De är en kombination av egenskaperna hos dagens sportglasögon med designspråket från haute couture märken, och dess passform ger en optimerad komfort för olika ansiktsformer. Dagens sportglasögon ser man sällan i vardagliga träningssammanhang och i vardagen där Octo har sin marknad. Från diskussion, undersökningar, skisser och 3D-skrivande blev resultatet en lätt och flexibel båge.   FRAMING OF CLOTHES Tom Lunde tom.lunde1@gmail.com Idag är kläder en stor del av våra liv och vi uttrycker vår personlighet och identitet genom hur vi klär oss. Men när vi kommer hem tar vi av oss kläderna, och där med en del av vår personlighet, och förvarar dessa i garderoben. Tanken med projektet är att ta ut våra favoritplagg från där de förvaras och kunna användas som en del av inredningen i våra hem. Genom att sätta en ram runt något blir det tydligt att det står i fokus.

Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö universitet

  CONCERNING CONSERVING Carin Ollinen och Filip Streiffert ollinencarin@gmail.com streiffert@hotmail.com Vad är det i gamla industrimiljöer som fascinerar oss? Finns det ett värde i att bevara rostiga portar, slitna fasader och sprucken asfalt där gräset tränger igenom? Vi vill ta reda på hur man bevarar historiska värden i en ombyggnation och undersöka fenomenet bevarande av gamla hamn- och industrimiljöer i stadsnära hamnområden. Platsen vi valt som studieobjekt är Varvsstaden i Malmö, som för närvarande genomgår en större omvandling.   THE AR IN ARCHITECTURE Dieu An Vu dieuanvu@hotmail.com En vanlig metod inom arkitektonisk visualisering idag är stillbilder gjorda med 3D-modelleringsprogram. Men vad händer om vi tar det ett steg längre, med hjälp av alternativa verklighetsteknik? AR, eller Augmented Reality kan vara en användbar metod, men vilka implikationer kommer den med, särskilt för icke-professionella användare? Denna uppsats utforskar AR:s potentialer inom arkitektonisk visualisering, samtidigt som den undviker bidrag till den autonoma synen på arkitektur.   STIGEN I STADEN Eric Engström och Malin Johansson Engstrom.eric@hotmail.com Malinv.johansson@hotmail.com I den byggda miljön stöter vi på fenomen som vardagligt påverkar oss, men är vi medvetna om hur det påverkar oss? Sökandet efter den perfekta platsen när vi satt oss ner drar oss i tron om att finna en bättre. Även när vi är i rörelse orienterar vi oss i olika mönster. Frågan om var stigen är i gaturummet ligger i det omedvetna. Syftet till denna undersökning är att vid planeringsprocessen kunna lyfta det vardagligt subjektiva för en ökad förståelse av användning i det urbana gaturummet.   INNERSTADEN 30:40 Hanna Amin och Elisabet Pugachova aminhanna92@gmail.com elisabetpugachova@hotmail.com Innerstaden 30:40 är en ödetomt som ligger vid Östervärn i Malmö och som i dagsläget består av olikartad vegetation. Platsen har gått från att ha varit ett järnvägsområde till ett koloniområde till dess aktuella form, en vardaglig aktivitetsplats. Här projekteras en del av den framtida staden med bostäder, en skola och andra funktioner. Till följd av detta kommer platsens nuvarande form och användningsområde att tyna bort. Hur går det då att bevara platsens karaktär inför de nykomna framtidsplanerna?   RÄTTEN TILL STADEN – RÄTTEN TILL FOLKETS PARK Ilse Köhne och Nina Iglesias Söderström ilsekohne@hotmail.com n.i.soderstrom@gmail.com Vad kan vi lära oss av Folkets Park i Nørrebro i förhållande till att skapa eller bevara offentliga ytor med och för medborgare? Genom att förstå och analysera parkens historia och hur detta har påverkat parkens utformning, granskas även skillnaderna mellan vilka rättigheter människor har att ta staden i anspråk och vilka människor som har dessa rättigheter. Syftet med detta projekt är att belysa värdet i platser som Folkets park och bidra med kunskap om människans rätt till staden.   THE POWER OF STORYTELLING – how everyday conversations transform participatory processes in architecture and community building? Laura Nurmi lauraa@windowslive.com Mitt arbete handlar om deltagande design och hur den kan användas som ett kommunikationsverktyg mellan experter och boende i området. Historier om det vardagliga livet påverkar design och arkitektur, och dessa historier kan möjligtvis förändra vår syn på de normativa procedurerna i utvecklingsarbete. Jag har undersökt gapet mellan den idealistiska och realistiska designvärlden genom två fallstudier av icke-statliga organisationer och deras inverkan på människor i Kibera slumområdet i Nairobi.   JAKTEN PÅ DEN GRÖNA OCH TÄTA STADEN Maria Burén & Joacim Cronwall  mariakarolinaburen@gmail.com cronwall3@gmail.com I teorin är det inte lägre en fråga om huruvida staden ska vara grön eller tät, framtidens städer ska vara gröna och täta. Frågan om hur det ska byggas grönt och tätt är en komplex fråga som allt för ofta ramlar mellan stolarna under de långa och förhandlingspräglade detaljplaneprocesserna. Den gröna och täta staden syns i teorin, men inte alltid i praktiken. Vad hindrar egentligen den gröna och täta staden från att byggas?   EN STUDIE OM HUR KONVIVIALITET KAN PÅVERKA UPPLEVELSEN AV OTRYGGHETEN MED FOKUS PÅ ROSENGÅRDS STATION. Milad Kalaf Miilad_k@hotmail.com Kärnan till en trygg offentlig plats är demokratin. Men för att kunna lära oss förstå skillnaden på människor och samtidigt ha en tolerans mot andra behöver vi öka integrationen i samhället. Bättre offentliga miljöer kan bidra till en större känsla av trygghet och samtidigt minska segregation och rasism. För att åstadkomma det, behöver vi kunna lära oss att leva tillsammans. Mitt projekt undersöker hur gestaltningen av en offentlig plats kan bli ett sätt för människor att samlas och integreras.   KONSTENS AVTRYCK I STADSOMVANDLINGEN Olof Lindén o.linden@hotmail.com Konstnärliga inslag i stadsutveckling är en växande process- och planeringsform idag. Är det konstens roll att rent instrumentellt agera verktyg för att uppnå kvalitéer i ett urbant sammanhang där människor känner tillhörighet? Mitt projekt undersöker hur konst förs in i olika stadsutvecklingsprojekt och vad som blir resultatet. Hur ser processen ut när urbana stadsrum skapas med människor och för människor? Kan konsten vara den nyckel som i den urbana miljön låser upp det oförutsedda?

Grafisk design, Malmö universitet

  VISUELLT KONCEPT TILL E-HANDEL Amanda Franzén alm.franzen@gmail.com Ett visuellt koncept är en grafisk skapad struktur som ska följa kunden från det att denna ser annonsen, genom besök till hemsidan, köp, faktura och till det att produkten ligger hemma i brevlådan eller postombudet. Idag finns det E-handlar i överflöd och det är inte ovanligt att man vänder sig till näthandeln före man tar på sig jackan och går ut till den fysiska butiken. Ett visuellt koncept sätter styrkan i varumärkesidentiteten och gör plattformen för E-handeln välkomnande.   TURN THE TREND Kelly Bedmyr & Amanda Lindquist kbedmyr@gmail.com amanda.lv.lindquist@gmail.com Turn the Trend är en onlinebaserad antikampanj som kritiserar den aktuella hudvårdstrenden och idealen som hör därtill. En trend som främjar naturlig skönhet och benämns som “self-care” känns instinktivt positiv – men det kostar tid, pengar och energi att uppnå ideal hy och åtråvärt glow. Genom fotografi, copywriting och film syftar kampanjen att skapa diskussion och reflektion kring trenden, och uppmana till medvetenhet kring konsumtion och besatthet av hudvård och hy.   THE MELTING POINT Anna Thörn Annajithorn@gmail.com The melting point är en kampanj som utforskar en annan typ av visualisering av klimatfrågan. Istället för att utgå ifrån den enskilda individens ansvar vänder sig projektet till kollektivet som förändringsagent och manar till förändring genom politisk påtryckning. Projektet syftar till att uppmärksamma makthavares bristande handlingsförmåga gällande klimatet och aktivera och mobilisera ett engagemang i frågan.   MISSIONÄREN – En medlemstidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige Frida Torstensson f.l.torstensson@gmail.com Jag har sett över målgruppen, syftet, innehållet och designen för medlemstidningen Missionären, för att utvärdera och tänka nytt. Utifrån läsarnas och redaktionens önskan har jag valt att fokusera på en yngre målgrupp; 18-35 åringar. Jag gav innehållet och designen ett mer ungdomligt och personligt uttryck och ändrade namnet till Adventisten. Slutresultatet av mitt designprojekt är detta magasin, två alternativa omslag och instruktioner för vidare användning av InDesignfilen.   ALTERING DESIGN, MAKING MEANING Ian Harrysson ian.harrysson@gmail.com Hur kan vi skapa meningsfulla relationer mellan designers, mottagare och grafisk design? Projektet Altering Design, Making Meaningsyftar till att erbjuda besökare på ett museum möjligheten att skapa en utställning om grafisk design tillsammans med museet. Detta samarbete blir möjligt genom en applikation för grafisk formgivning. Förhoppningen är att skapa effektiva sätt att inkludera icke-designers i en designprocess.   EUROVISION SONG CONTEST – DYNAMISK GRAFISK IDENTITET Julia Engström engstromjulia@hotmail.se Varje år slår 200 miljoner personer på Eurovision Song Contest för att se vilket land som tar hem segern och som får äran att vara värdland följande år. Värdlandet har bland annat till uppgift att ta fram den grafiska profilen, vilket lett till över 60 olika utseenden för evenemanget. Syftet med projektet var att skapa en dynamisk varumärkesidentitet för Eurovision Song Contest som satte grundregler för värdlandet att följa men som lämnade utrymme för kreativitet och variation.   (RE)BRANDING AV THINK OPEN SPACE Linnéa Åberg linneaaberg88@gmail.com Hur förmedlar man en kreativ mötesplats känsla och karaktär genom grafisk design? Mitt designprojekt består av en visuell identitet för Think Open Space som särskiljer platsen från andra aktörer som också huserar i samma rum. Think Open Space är beläget i Helsingborg och är en testyta för idéer och event inom entreprenörskap, tech, kultur och konst. Min slutprodukt är en grafisk manual för denna plats.   HEMKÖP: ATT BACKA IN I FRAMTIDEN Martin Karlsson martincbadenfelt@gmail.com Projektet tar utgång i framtidens utmaningar och efterfrågan inom dagligvaruhandeln och fokuserar i huvudsak på hur man anpassar och förstärker varumärket inom branschen. Vidare utmanar projektet den traditionella funktionsinriktade kommunikationen inom branschen och mynnar ut i ett designförslag med målet att stärka den mentala dimensionen av varumärket genom rebranding. Projektet presenteras i form av olika designelement samt applikationer med syftet att skapa en helhetsbild av nya Hemköp.   AVSKÄRMNING Mathilda Billberger mathilda.billberger@gmail.com AVSKÄRMNING är en fiktiv kampanj, vars syfte är att inspirera folk att använda sin mobil mindre i sociala sammanhang, t.ex. när man äter middag eller fikar med sina kompisar. Kampanjen använder sig av mobilfria bord på restauranger och kaféer för att uppmuntra till kvalitetstid och är baserad i hur grafiska element kan användas för att utforma igenkänning i en kampanj. Intresset för projektet kommer från en önskan om att (åter)upptäcka oss hur man umgås i nuet, utan distraktionen från mobilen.   LÅNGA VALPEN FLYTTAR IN Mårten Nordqvist marten.nordqvist@me.com Katten Nisse har alltid drömt om att ha en kompis. En kompis som ser ut precis som han. En kompis som är precis som han. En kompis som gör precis som han. Men när husse kommer hem med en kompis blir det inte alls som Nisse har tänkt sig. Detta är en bilderbok om att vara olika och hur det både kan ha fördelar och nackdelar. Boken riktar sig till åldrarna 3-6 år och ska utöver att roa fungera som ett underlag för diskussion, mellan barn och föräldrar, om olikheter.   CHAPTER ONE – Ett visuellt koncept till en fotograf Naemi Rosander info@naemirosander.com Veronica Kiefer Photography är en egenföretagande barn- och familjefotograf i Basel, Schweiz. Hennes uttryck och visuella identitet skiljer sig inte så mycket från andra traditionella fotografer inom samma genre. Mitt uppdrag har varit att designa en ny varumärkesidentitet till företaget, genom att skapa en ny grafisk profil och koncept som sticker ut jämfört med andra inom branschen. Chapter one är det nya företagsnamnet som speglar en berättelse av det första kapitlet av ett barns liv.   RURAL Nicolina Främst nicolina.framst@hotmail.com Rural är ett magasin som uppmärksammar kultur utanför storstäderna. Inom både journalistik och kultur är storstadsregioner överrepresenterade i förhållande till övriga landet, vilket återspeglas i den kultur Sverige får ta del av. Samtidigt finns det en negativ attityd gentemot de som väljer att stanna i sin hemort och inte söka sig till större städer. Huvudsyftet med magasinet är att få personer på eller från mindre orter att se kulturella möjligheter utanför storstäderna.   UNPLUG Oscar Wall oggy.wall@gmail.com UnPlug är en app som på lång sikt vill förändra vår relation till sociala medier. Fler och fler unga människor uppger att de mår allt sämre, och väldigt många anger sina sociala medier som orsaken. Att konstant vara under bedömning, av lärare i skolan, sin sociala krets - resten av internet som kan kommentera på din bilder - tar ut sin rätt på psyket. När likes, eller snarare bristen på likes, blir måttet på egenvärde mår vi inte bra. UnPlug låter användaren ta kontroll över sina sociala medier.   FRANSKA NYA VÅGEN 60 ÅR Philippa Olsson philippaolsson@gmail.com År 1959 debuterar Francois Truffaut som regissör med filmen ”De 400 slagen”. Filmen blir startskottet för den franska filmrörelse som brukar kallas ”Nya Vågen”. Mitt projekt inleddes med en undersökning om hur typografi används för att sätta ton och förmedla känslor i film. Slutresultatet är en kampanj för Cinemateket Malmös 60-årsjubileum av franska Nya vågen. I projektet tolkas titelsekvenser från tre filmer från perioden. Kampanjen ämnar kommunicera Cinematekets visningsverksamhet hösten 2019.   #SAMTYCKESTIPS Saga Lindelöw sagalindelow@icloud.com #Samtyckestips är en onlinekampanj med syftet att sprida kunskap om sexuellt samtycke och uppnå samtycke i praktiken. 98 procent av alla misstänkta sexualbrottsförövare är män och kampanjen syftar därför till att inspirera unga män hur en kan söka sexuellt samtycke i sexuella relationer. Kampanjen använder citat från killar i åldrarna 15-25 som besvarar frågan: ”Hur vet du att din partner vill ha sex?” i hopp om att tipsa andra hur de kan uppnå samtycke i praktiken.   ECONOMY COACH Sara Idberg idberg.sara@gmail.com Economy Coach är en app som hjälper dig att kartlägga och skräddarsy din privatekonomi. Din ekonomi är resultatet av vilken livsstil och vilka värderingar du faktiskt har. Det du använder dina pengar till bör representera det du står för och vara ett medvetet val. Appen ska agera som en personlig coach som hjälper dig att upprätthålla en hållbar ekonomisk livsstil som utgår ifrån dina personliga önskemål och prioriteringar samt öka din kunskap och kontroll över vart dina pengar hamnar.   VISUELLA NYHETER Viktor Jonasson viktorjonasson@gmail.com Nyhetsämnen blir lätt utdragna historier som efter månader eller till och med år av nya artiklar blir knepiga att hänga med i. Har du exempelvis koll på alla turerna i Brexit, hur penningtvättshärvan i Swedbank egentligen startade eller det viktigaste kring satsningen på höghastighetsjärnväg i Sverige? Genom visuella bakgrundsartiklar som sammanfattar det viktigaste i större ämnen som dessa vill jag göra det enklare och mer inspirerande att komma ifatt nyhetsflödet.

​Produktdesign, Malmö universitet

    CLOUDY Ellinor Stålhammar ellinor.stalhammar@hotmail.com Studien undersöker hur produktdesign kan minska ljudvolymen i förskolans inomhusmiljö. Cloudy är resultatet av en användarcentrerad designprocess där barnen och personalens behov och önskemål har varit i fokus genom hela arbetet. Cloudy är dessutom utformat utifrån teorier kring vad människan mår bra av, är lugnande och harmoniskt. Den uppmuntrar till lek och kan användas inom flera användningsområden.   DEPENDANT Erika S. Axelsson erika@markedx.se Projektet har undersökt användares perception (uppfattning) av dagsljus inomhus då vi på jordklotets nordliga breddgrader kraftigt begränsas tillgången till dagsljus under höst och vinter. Bristen på ljus ger fysiologiska besvär som ökad trötthet och sömnproblem. Resultatet av forskningen är Dependant; en armatur som efterliknar soldygnet och kan stabilisera dygnsrytm samt genom lekfull interaktion imiterar varje användares perception och på så vis kan stilla längtan efter ljusare säsonger.   RESIDUE Hanna Carlsson Syftet med projektet Residue var att genom materialutveckling undersöka möjligheten att maximera användningen av naturresurser och öppna nya formgivningsmöjligheter bland träprodukter. Genom att utnyttja restprodukter från industrier resulterade projektet i ett nytt 100% biologiskt träfiberbaserat material av spånfiber och benlim. Materialet har sedan använts för att skapa Residue Chair som ett produktkoncept för att visa materialets egenskaper och formbarhet.   SIT WITH FLAWS – Potentials of a flawed aesthetic Sofia Palm organicfia@hotmail.com Möjligheter i människors förhållningssätt gentemot defekt estetik undersöks i detta projekt. Syftet är att en ska vilja behålla sina ägodelar istället för att köpa nytt. Kan det skapas medel som uppmuntrar till att se det vackra i estetik som förfaller eller kanske se vårdandet som en möjlighet? Med målet att förankra en holistisk framtidsvision nyttjas workshops med externa aktörer (invånare) och teorier som belyser värdet av defekt estetik, som exempelvis porslin som lagas med guld (Kintsugi).

​Visuell kommunikation, Malmö universitet

  PORRSNACKET Alva Esping alvaesping@gmail.com Genomsnittsåldern för när unga aktivt börja söka efter porr på nätet är 12–14 år. Många barn exponeras ännu tidigare i livet än så och därmed långt innan deras första intima och sexuella möten i verkliga livet. Därför behövs ”porrsnacket” med barn och unga idag. Jag har valt att undersöka hur man kan lyfta ämnet och nå ut till barn och unga med visuell kommunikation och illustrationer. Resultatet blev bland annat en broschyr med Ungdomsmottagningen och UMO.se som tänkt avsändare.   AMIRALSSTADEN  Jesper Wistman jesper.wistman@hotmail.com Amiralsstaden är den process som utvecklar Malmö till hållbar stad, genom att höja levnadskvaliteten i områden kring Amiralsgatan. För att lyckas används dialoggrupper, som kallas kunskapsallianser, bestående av både officiella aktörer och dem Malmöbor som berörs av processen. Med ett frigjort uttryck så riktar sig den här kampanjen till ungdomar i Rosengård. För att upplysa och uppmuntra dem till att delta i byggandet av Malmös hållbara framtid i en kunskapsallians.   OM ATT HJÄLPA EN KOMPIS Karl Stigland karl.stigland@gmail.com Om att hjälpa en kompis är en animerad kortfilm producerad i samarbete med BRIS. Filmen riktar sig mot unga mellan 13-17 år och syftar till att uppmuntra målgruppen att hjälpa varandra och att söka hjälp utifrån. Filmen bygger på tips om hur du kan gå tillväga när en person i din närhet inte mår bra. Målet med projektet är att vara med och vända den negativa utveckling som visar på att allt fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa.   VÅGA TALA Lina Svensson lina.svensson@outlook.com Sexuella trakasserier förekommer på många platser på olika sätt. Det kan vara svårt att veta vad det är och vad som är okej eftersom det är upp till en själv. Det är viktigt att öppna upp samtalet kring sexuella trakasserier eftersom det kan hjälpa till att se det från flera perspektiv och därmed minska risken för att det sker. Våga tala är menad till att få igång samtalet kring sexuella trakasserier och genom samtalet kunna hitta ett perspektiv utifrån det till sig själv.   FÖRSPELET Lovisa Käll kall94@live.se Enligt Skolinspektionens granskning 2018 finns det stora brister i svenska skolors sexualundervisning. Appen Förspelet har för avsikt att fungera som en introduktionsguide fylld med information och praktiska tips för att ge ungdomar i åldrarna 15-18 år en välgrundad förberedelse inför sexdebuten. Genom att öppet men intimt prata om onani, kroppsbehåring, kommunikation, samt olika sätt att ha sex på, finns en möjlighet att skapa en trygg och stabil kunskapsbas för nästa generations sexualhälsa.   HANATABA Ludvig Lenander ludvig.lenander@gmail.com Detta är Hanataba, den fungerar som en ny metod på marknaden för att underlätta bindelse av buketter för hemmafixaren. Mitt uppdrag var att visualisera produkten till sociala medier och till skärmar i Jenny Strandh’s butiker. Produkten är censurerad i väntan på godkännande av Patent- och registreringsverket.   FLICKAN SOM FÖLL IN I ETT PUSSEL Nora Zolotov Norazolotov@hotmail.com Flickan som föll in i ett pussel är en bilderbok fylld av tankar om att passa in. Som barn kan det vara svårt att hantera nya komplexa situationer på egen hand. Syftet med projektet är att via en bilderbok erbjuda barn i åldrarna sex till nio ett ankare att projicera sina känslor på. Därigenom skapas en nödvändig distans för att kunna diskutera och samtala om dessa. Via en öppen och icke-didaktisk berättelse ska barnen uppmuntras att tänka vidare på egen hand. Berättelse författad av Albert Smith och Johanna Arderup.   ACT NOW Sofia Uddén sofiaudden@hotmail.com Extinction Rebellion är en aktivistgrupp som genom civil olydnad försöker få politiker och beslutsfattare att ta klimathotet på allvar och att genast agera efter den fakta som finns på ämnet. Generellt förknippas aktivism med ungdomskultur, men eftersom kampen för klimatet också är en kamp mot klockan kan det vara av intresse att mobilisera människor i andra ålderskategorier. Därför har filmprojektet ACT NOW som syfte att informera och uppmuntra en äldre målgrupp att gå med i rörelsen.