Medverkande institutioner i år är Arkitekturskolan och Industridesignskolan vid Lunds universitet samt Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp. Från Malmö universitet deltar utbildningarna Arkitektur, visualisering och kommunikation, Grafiskt design, Produktdesign och Visuell kommunikation. Välkomna att ta del av morgondagens idéer redan nu!