Sedan 2012 har Form/Design Center varje år samlat regionens arkitekt- och designutbildningar i en gemensam fysisk vårutställning. I år ser det annorlunda ut – sju utbildningar från tre universitet presenterar istället årets examensprojekt på vår digitala plattform.

Medverkande

Magnus Lunderquist, ordförande kulturnämnden Region Skåne
Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
Emma Nilsson, Arkitektskolan Lunds universitet
Claus Eckardt, Industridesignskolan, Lunds universitet
Tina-Marie Whitman, Visuell kommunikation, Malmö universitet
Jonas Alwall, Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö universitet
Emilia Bergmark, Grafisk design, Malmö universitet
Charlotte Asbjörn Sörensen, Produktdesign, Malmö universitet

Skolor och utbildningar

Arkitektskolan, Lunds universitet
​Industridesignskolan, Lunds universitet
​Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö universitet
Grafisk design, Malmö universitet
​Produktdesign, Malmö universitet
​Visuell kommunikation, Malmö universitet
Landskapsarkitekturutbildningen SLU Alnarp