I sedvanlig ordning gör regionens arkitekt- och designutbildningar gemensam sak och samlas på Form/Design Center för att presentera årets examensprojekt på kandidat- och masternivå.

I årets utställning märks flera teman som sträcker sig över disciplinerna. Samhällsengagemang och intresse för upplysning och förbättring är tydligt. Vikten av att hushålla med resurser och verka för ett hållbart samhälle syns både i produkter där överflödet skalats av och tillägg för en ny funktion snarare än nytillverkning stått i fokus. Hur många prylar behöver vi egentligen och vilka material ska vi välja? Nya appar förenklar kollektivt resande och inköp från lokala producenter, ett nytt typsnitt underlättar läsning i vibrerande miljöer – som t.ex. i kollektivtrafiken. Informationskampanjer, ofta med ungdomar som målgrupp, tar upp ämnen som jämställdhet, politik och sex. Andra projekt borgar för inkludering bl. a. genom att uppmuntra till ordförståelse och genom att inspirera till intresse för nyheter.

Frågor om psykisk ohälsa diskuteras på olika sätt – hur påverkar psykiatrins arkitektur och rum patienterna och hur är det med våra offentliga rum? Vilka alternativ finns för att bygga säkerhet och trygghet både praktiskt/fysiskt såväl som för våra känslomässiga upplevelser av arkitekturen. Vad gör ett stadsrum till en plats där det känns bra att vistas och hur kan medborgardialoger hjälpa till att skapa dessa platser? Samtalen om vårt välbefinnande studeras också: förslag ges på hur böcker och särskilt då bilderböcker kan fungera som en ingång till att prata med barn om ångest, både hos dem själva och hos deras närstående, och en undersökning visar på hur kommunikation påverkar upplevelsen av stora förändringar på arbetsplatsen.

Andra projekt ger oss starka visuella berättelser om personer vi trodde oss känna, personer som finns och personer som har försvunnit. Vidare bilder som utmanar våra förutfattade meningar och bidrar med en nyansering av begrepp samt bilder som uppmanar till aktiv handling. Välkomna att ta del av framtidens idéer redan nu!

Medverkande skolor och utbildningar:
​Arkitektskolan, Lunds universitet
​Industridesignskolan, Lunds universitet
​Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö universitet
​Grafisk design, Malmö universitet
​Produktdesign, Malmö universitet
​Visuell kommunikation, Malmö universitet

Läs mer >> www.mynewsdesk.com/se/formdesigncenter