På allmän begäran är Vårutställningen tillbaka på Form/Design Center! Under tio dagar med start den 25 maj fyller vi hela huset med examensprojekt från regionens arkitekt- och designutbildningar. I vanlig ordning visas intressanta lösningar på komplexa frågor både vad gäller nya produkter och tjänster samt boenden och utomhusmiljöer. Likaså kring information och kommunikation.  

Studenternas utgångspunkt är ofta frågan om hur vi kan leva mer hållbart i framtiden; hur kan vi producera och bygga mer resurssnålt och hur kan vi återvinna det som redan finns? Vilka produkter och miljöer hjälper oss till en bättre vardag? Inom grafisk design och visuell kommunikation fokuseras på funktionell och estetisk informationsspridning vilket tar sig många olika uttryck. Ibland säger en bild mer än ord och ibland räcker ordet om formen är tydlig.

Medverkande utbildningar är Industridesignskolan och Arkitektskolan i Lund samt Landskapsarkitekturutbildningen SLU Alnarp. Från Malmö högskola deltar utbildningarna Grafisk Design, Produktdesign, Visuell kommunikation samt Arkitektur, visualisering och kommunikation.