Samlad kompetens!
Nu är det dags - Form/Design Center samlar åter regionens design- och arkitektutbildningar till en gemensam examensutställning. Under tre dagar fyller vi Mitt Möllan med intressanta och tänkvärda projekt.

Hur kan Malmö Hamn bli mer artrikt? Hur minskar man segregeringen i staden? Malmös innersta ringväg – vilken är den? Arkitekt- och landskapsarkitektstudenter undersöker och kommer med lösningar. Vidare; Fungerar en fällbar pinnstol? Måste allt vara perfekt eller kan det defekta vara funktionellt? Hur kan man hjälpa föräldrar med barn i kris och hur gör man egentligen för att skriva ner en koreografi? Inom produktdesign och industridesign respektive visuell kommunikation och grafisk design är frågeställningarna både stora och många. Spännande lösningar presenteras i utställningen.

Under lördagen bjuder lärare och studenter på föreläsningar och projektpresentationer. Program>>

Utställningen visas på Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö.
Fredag 29 maj kl 11-19
Lördag 30 maj kl 11-18
Söndag 31 maj kl 12-16

Medverkande utbildningar

Arkitektskolan, Lunds universitet
Industridesignskolan, Lunds universitet
Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp
Grafisk design, Malmö högskola
Produktdesign, Malmö högskola
Visuell kommunikation, Malmö högskola