Inom arkitektur efterlyses allt fler strategier för att minska resursförbrukningen, bevara och reparera det som redan finns. Men vilka grundläggande praktiker är det vi behöver ersätta och vilka system behöver vi reparera? 

Med titeln ”Repair the Practice/Practice the Repair” riktar Arkitekturdagen 2024 ljus på omsorg som praktik och omhändertagandet av det som skadats eller gått sönder. Genom föreläsningar, samtal och utställningen ”The Great Repair Moves North” undersöks ett flertal perspektiv på reparationssamhället och den praktik det förutsätter, grundat i en önskan om att utvidga den konventionella föreställningen om vad ”hållbar arkitektur” är.

Höstens program och Open Architecture Studio

I samarbete med ARCH+ och en rad aktörer erbjuds under hösten ett omfattande program kopplat till utställningen ”The Great Repair Moves North” på Form/Design Center, bland annat med ”Repair Schools”.

Den 11–12 september är även Open Architecture Studio tillbaka då Malmös arkitektkontor för andra året öppnar upp dörrarna och välkomnar både kollegor och nyfikna Malmöbor att ta del av pågående projekt och processer.

Programmet för arkitekturdagen släpps inom kort.