Mingel, föreläsningar, debatt och diskussion präglar dagarna som genomförs i samarbete med olika organisationer – både lokalt, nationellt och internationellt. Språket är varierat; den 1 september är alla presentationer på engelska (med vissa diskuterande samtal på svenska) och den 2 september är alla presentationer på svenska (samt någon dansk/norsk gäst).

Årets Arkitekturdagar bjuder på spaningar från de fem nordiska huvudstäderna, samtal om skönhet, reflektioner kring digital materiell praktik och hantverkets arkitektur, regionutveckling i Kina, arkitektur i den Antropocena tidsåldern och mycket mer.

Sveriges Arkitekter genomför årligen Arkitekturdagarna i samarbete med Form/Design Center. Detta välbesökta nationella arrangemang är kostnadsfritt och samlar ett stort antal föreläsare, debattörer och samarbetspartners. Eventet lyfter arkitektur i alla skalor – både globalt och nationellt.

Arkitekturdagarna har varje år temat “Framtidens arkitektur och framtidens arkitektroll” och evenemanget genomförs av Sveriges Arkitekter på Form/Design Center. Arkitekturdagarna 2021 är uppdelade i fyra halvdagar med varsitt fördjupat tema.

Torsdag 2 september

DÅ, NU OCH FRAMTID I ARKITEKTUREN (SVENSKA, NORSKA, DANSKA)

Under förmiddagen blickar vi först bakåt med reflektioner från bomässan Bo01 i Malmö, 120 års svensk arkitekturhistoria och världskände Sigurd Lewerentz. Vi spanar framåt bland annat mot H22 i Helsingborg, mot skönhet i framtidens arkitektur, barns egen rätt i staden och mot fastighetsutveckling post-pandemin.

9.00 Välkomna

9.10 Sigurd Lewerentz, dödens och livets arkitekt

10.00 Bo01 fortfarande relevant

10.20 En tidsmaskin av papper – 120 år av välfärdsbygge

10.40 Livsviktigt, ett samtal om inredningsarkitektur

10.55 H22, stadsutveckling som testar nya lösningar

11.10 Skönhet och arkitektur

11.25 De nya normala

11.50 Barn i egen rätt. Förändrar det planering, arkitektur och design?

 

ARKITEKTURSAMTAL I NORDEN (SVENSKA, NORSKA, DANSKA)

Finns det en nordisk arkitektur och finns det gemensamma utmaningar och mål framåt? Hör fem nordiska stadsarkitekter/stadsbyggnadschefer berätta om sina städers visioner, utmaningar och aktuella projekt. Vi får även lyssna till presentationer om hållbar konsumtion och produktion i Norden, om kritiken och dess relation till arkitekturpraktiken, och om vad som händer inom New European Bauhaus.

13.00 Välkomna

13.10 Nordisk spaning – Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Reykjavik och Oslo

14.50 SUSTAINORDIC – mer än bara hållbara nordiska initiativ

15.10 Jävla Kritiker!

15.35 New European Bauhaus – vad betyder det för arkitekterna och för no(r)den?

15.55 Avrundning, tack för i år

Mer information om programmet hittar du på arkitekt.se ››

 

Arkitekturdagarna på Form/Design Center är ett öppet evenemang med fritt inträde. Vi kommer vid tidpunkten följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster.