Varje val och beslut att bygga, inte bygga eller bygga på ett omsorgsfullt sätt resulterar antingen i en destruktiv användning av resurser som skadar planeten och dess invånare eller i verklig reparation. Från den förvaltning som krävs för att underhålla byggnader, till det politiska beslutet att avstå från rivning – utmanar utställningen The Great Repair Moves North den etiska hållningen hos samtida aktörer inom arkitektur genom att utforska hur man kan praktisera med mer omsorg.

Utställningen är uppbyggd kring sju ämnen som belyser processerna kring underhåll och omsorg av arkitektur och landskap. Dessa teman undersöks i olika skalor, från de dagliga rutinerna för skötsel till exempel på byggmetoder som prioriterar att arbeta med befintliga strukturer snarare än att ersätta dem med nya. Genom videos, installationer, ritningar och prototyper presenteras ett flertal tillvägagångssätt från både framväxande och etablerade lokala utövare och projekt som internationella konstnärer, byggnadsantikvarier och landskaps- och byggnadsarkitekter som gör reparation påtaglig som ett nytt designparadigm.

Genom att betrakta arkitektur genom reparationslinsen blir den tillgänglig för fler då omsorgen sträcker sig långt bortom professionen och gör att fler kan engagera sig i att ta hand om sin omedelbara omgivning och eventuella rumsliga orättvisor. Låt oss reparera mera!

The Great Repair Moves North tar sin utgångspunkt i utställningen The Great Repair, producerad av ARCH+ som tidigare visats i Berlin och Paris. 

Medverkande

Atelier Bow-Wow, Agnes Denes, Lacaton & Vassal, Limbo Accra, Material Cultures, THEMA (Sarah Nichols, Akshar Gajjar, Marion Moutal) with Syn Liu, Mierle Laderman Ukeles (curated by Bettina Knaup), UVW-SAW, Sven Olof Alhberg, Joar Nango, Växtverket, Gaia arkitektur, Healing heritage (Not Quite, RISE, Warm in the Winter, Urban Futures), Royal Danish Academy, Secretary International, Hahn & Larsen mfl.