Petra Lilja Design Studio fokuserar på konceptuell och kritisk design, kuratoriskt arbete och utställningsdesign genomsyrat av hållbarhetstänk. Grundaren Petra Lilja är utbildad industridesigner och har dedikerat sin karriär åt att kritiskt granska designers roll i en värld där många problem såsom klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet kan spåras till designbeslut. Studion bildar en nod i ett nätverk av människor och kompetens och växer organiskt beroende på karaktären av uppdragen. Studion jobbar med framväxande designdiscipliner som t.ex. metadesign och spekulativ design för att visualiserar framtida scenarier, för upp viktiga samhällsfrågor på agendan samt förändra beteende.

Petra Lilja har lång pedagogisk erfarenhet som lektor i design och som ansvarig för Design + Change-programmet vid Linnéuniversitetet och hon anlitas ofta för att leda workshops, moderera och föreläsa även utanför akademin. Petra Lilja Designstudio är övertygad om att stora utmaningar kan bemötas med transdisciplinära samarbeten och våra designmetoder är väl lämpade för ledande processer för innovation och föränding.