Som ett svar på miljöförstöring och ökande materialbrist på jorden forskar rymdindustrin bland annat på materialutvinning ur asteroider och tillverkning i rymden, detta för att kunna möta behoven från en växande befolkning. Forskning och utveckling är idag dock främst centrerad kring de mänskliga behoven och inte kring eventuell ekologisk påverkan utvecklingen kan innebära; i rymden och i den okända miljön på mars. Frågan är om det är lättare för människor att föreställa sig liv på Mars än att förändra vårt destruktiva beteende på jorden?

Samtidigt växer förståelsen för att vi som människor inte är exceptionella varelser utan snarare består av, och är beroende av, andra arter vilket också belyser det akuta i den snabbt accelererande utrotningen av växt- och djurarter. Vad händer om vi flyttar fokus från att utnyttja rymden, precis som vi har exploaterat jorden, till att istället utveckla mer hållbara livsstilar i symbios med andra arter? Vad kan vi lära oss, eller kanske av-lära oss, genom att föreställa oss och designa för framtider som bygger på bekräftelse, respekt och samexistens med andra levande och icke-levande entiteter?

Efterföljande utställning,  The Age of Entanglements, kommer att ställas ut under Stockholm Design Week, 3 – 9 februari 2020 på Volvo Studio.

Projektet leds och kureras av Jenny Lee och Petra Lilja från non:agency.

Deltagande designers:

Mariah Wright (USA) –  baserad i New York, USA.
Cathrine Disney (UK) –  baserad i London, England.
Nonhuman Nonsense (SE) - Leo Fidjeland & Linnea Våglund – baserade i Berlin, Tyskland
Pleoforma (USA) – Oscar Salguero & Zack Saunders, baserade i New York, USA
Thomas Pausz (FR) – baserad i Reykjavik, Island
Fred Erik & Pleun van Dijk (BE, NL) – Frederik Deschuytter & Pleun van Dijk , baserad i Eindhoven, Holland och London, England
Wang & Söderström (SE) – Anny Wang & Tim Söderström, baserad i Köpenhamn, Danmark
Agi Haines (UK) – baserad i London, England

 

Sponsorer och partners:
Kulturbryggan, Sparbanksstiftelsen Skåne, STPLN, Konstfack, Linnéuniversitetet, Arts & Science Initiative, Designskolen Kolding, Ohboy cykelhotell och Gateaux.