24 formgivare och 24 tillverkare, alla verksamma i Skåne, testar en ny modell för samarbete. Utställningen har som syfte att visa på den potential som finns och att det är fullt möjligt att tillverka och producera lokalt. Utställningen kommer även visas på Nationalmuseum i Stockholm och Vandalorum i Värnamo.
Föremålen som visas i utställningen finns att köpa i Den Nya Kartans webbshop.

Turnéplan
Nationalmuseum 4 dec – 14 feb
Vandalorum 9 april – 29 maj

Varför en utställning om lokal produktion?
Den Nya Kartan är en nulägesbeskrivning av möjligheterna med lokala samarbeten i en tid då många tror att svensk produktion är död. Är det möjligt att de prylar, möbler och objekt vi konsumerar också skulle kunna produceras lokalt? Eller ska vi fortsätta skicka containrar fulla med smörknivar hit från andra sidan jorden? Finns det någon tillverkningskompetens kvar här i Sverige och Skåne, eller har den kunskapen gått förlorad? För att visa upp den produktionspotential som finns i Skåne, samt för att bidra till att omritningen av kartan sker ännu snabbare, har utställningen Den Nya Kartan initierat 24 samarbeten mellan formgivare och tillverkare. Det är nämligen inte bara tillverkningen som lever i Skåne, antalet skånska formgivare är också fler än någonsin.

Att platsen och deltagarnas hemvist är Skåne är ett medvetet val för att visa styrkan i vad en så geografiskt begränsad plats kan åstadkomma. Även utställningsarkitekturen är förankrad i Skåne. Stora delar av podieformationerna är indränkta i olika ”marinader” som tillverkats av typiskt skånska råvaror såsom kalk, raps, rödkål, alger och blåhallon.

Utställningen produceras med stöd av Malmö stad och Region Skåne.

www.dennyakartan.se

Curator: Jenny Nordberg
Curatorsassistent: Anna Gudmundsdottir
Producent: Form/Design Center
Grafisk form: Matilda Plöjel och Lisa Olausson
Utställningsarkitektur: Jenny Nordberg

Medverkande formgivare / tillverkare:
Andréason och Leibel – Humi-Glas
Glen Baghurst – M & E Ohlssons Klockgjuteri
Jon Ek – Jakob Eklund
Jonas Lindvall – Tylena
Kajsa Willner – AC Snickeri
Lena Willhammar – Minas Chokladstudio
Lisa Hilland – Kullaro
Liv Andersson – Blommiga Gredelina
Louise Hederström – Studio Carina Grefmar
Lovisa Hansson – Njudung Snickerier
Lycke von Schantz – Elobina
Maria E Harrysson – Skillinge Emalj
Mats Karlsson – Lasertech Haker & Co
Mats Theselius – Pearl Microphones
Milan Kosovic – Thomas Alexandersson
Olof Kolte – Play Them Drums
Patrik Bengtsson – Genarps Lådfabrik
Petra Lilja – Wallåkra Stenkärlsfabrik
Sara Robertsson – Rosengrens Gjuteri
Sophia Lithell – Herman Andersson Plåt
Stefan Borselius – R1 Svarvare
Stoft – Zol Art
Studiotrojka – Jonas Larsen
Swedish Ninja – Carsten Nilsson