Resultaten av dessa samarbeten presenterades för första gången den 20 okt 2018 under Dutch Design Week i Eindhoven. Den 18 jan – 17 mars 2019 visas projektet What Matter_s i en utställning på Form/Design Center. Framtidens designbransch kan inte förlita sig på gårdagens material. Vi lever i en värld av ändliga resurser, med miljöskadliga plaster och energislukande produktionsprocesser. Det finns ett globalt behov av att finna nya tillverkningssätt, att utveckla nya hållbara material och hitta nya användningsområden för material som finns men inte utnyttjas. Projektet What Matter_s syftar till att sätta de senaste materialen från vetenskapens frontlinje i händerna på designers som är ivriga att experimentera med nya material. Samtidigt ges forskarna en sällsynt möjlighet att upptäcka hur deras specialistkunskap kan tillämpas i designvärlden. Eftersom många producenter ofta är ovilliga att använda nya experimentella material utan kommersiella förlagor, stannar ofta banbrytande innovationer kvar på akademiska institutioner under flera år. De 10 designer/forskarparen har utforskat var sitt material under sex månader. Forskarna har bidragit med sin omfattande kunskap om materialets kemi, beteende och egenskaper medan formgivarna har tillfört nyfikenhet, ett nytt kreativt perspektiv och ett öga för produktmöjligheter. Materialen sträcker sig från de naturliga och uråldriga (såsom kitin, hampa och spindelsilke) till de syntetiska och hypermoderna (såsom bioplaster, nanotrådar och grafen) och även till algoritmernas abstrakta och teoretiska domäner. ”Vi har utforskat och testat saker som vi inte har möjlighet att göra i vårt dagliga arbete och vi kan se intressanta synergier när kompetens från två helt olika områden kombineras och skapar något nytt. Det är ett utmanande och kreativt sätt att arbeta.” – Superlab Uppgiften har inte nödvändigtvis varit att skapa en ny produkt eller prototyp (även om många har gjort just detta), utan att hitta sätt att översätta komplex forskning till visuellt engagerande former. Att berätta om erfarenheterna av den gemensamma experimentella processen, och att visa den potential som nya, outnyttjade material har för att lösa morgondagens designutmaningar. What Matter_s är ett samarbete mellan SPOK, Form/Design Center, Art & Science Initiative samt Southern Sweden Creatives. Curator och koordinator är designer Nina Warnolf.

Formgivare och forskare Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate + Dr Cedric Dicko Andréason & Leibel + Virgínia Boix Jenny Nordberg + Prof. Magnus Tägil Kajsa Willner + Prof. Dmytro Orlov Kunsik Choi + Prof. Rajni Hatti-Kaul Petra Lilja + Dr Ramune Kuktaite And Bill Newson Petter Thörne + Dr Paulien Strandberg Studio Aikieu + Dr Solmaz Hajizadeh Superlab + Dr Axel Nordin Wang & Söderström + Prof. Magnus Borgström & Dr Vilgailė Dagytė

10 formgivare + 10 materialforskare

SILK LAB

Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate + Dr Cedric Dicko

De flesta tänker sig silke som en fiber, känd för sin enorma styrka och elasticitet, men formgivarna Andreas Kojcevski Hansson och Siri Skillgate har tillfört ett nytt perspektiv på materialet. De utnyttjar dr Cedric Dickos forskning och expertis när det gäller spindelsilke. Dicko arbetar med en form av ”reverse engineering” som innebär att fibern omvandlas till sin ursprungliga fas i form av flytande silkesprotein – den substans som bildas inuti spindlar och silkesspinnande insekter. Silk Lab är resultatet av en lekfull serie tvärvetenskapliga experiment som utforskar olika sätt att (åter-)omvandla silke till fast form. I utställningen visas en serie med nio exempel på silke i nya och spännande former tillsammans med de redskap som använts för att tillverka dem. Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate, båda examinerade vid Industridesignskolan vid Lunds universitet, träffades första gången 2015 i samband med en praktikperiod. De gick nyligen samman och bildade designduon KOSK med syfte att kombinera sina individuella spetskompetenser inom konceptvisualisering, kommunikation och produktutveckling. Dr Cedric Dicko är specialist på mjuka biomaterial vid Lunds Tekniska Högskola. Hans forskning fokuserar på produktion, egenskaper och möjliga användningsområden för proteinbaserade material som till exempel spindelsilke.  

GRAPHENOGRAM

Andréason & Leibel + Virgínia Boix

Grafitoxid kan omvandlas till grafen med hjälp av rätt mängd energi från kraftiga fotoblixtar. Den reaktiva processen testades på flera olika material innan Andréason & Leibel och Boix hittade skimrande nyanser på baksidan av glasplåtar. De noterade att bilden av varje föremål som kommer i vägen för ljuset blir inpräglad på skivan. Därmed hade de funnit en parallell till Henry Fox Talbots 200 år gamla upptäckt av fotogrammet - möjligheten att skapa en bild utan att använda en kamera genom att lägga ett föremål på ett ljuskänsligt papper och sedan exponera det för ljus. Gruppen började undersöka grafenets potential som en materiell komponent i en ny fotografisk metod. Resultatet är Grafenogrammet – ett nytt slags bild, skapad som en nutida variant av det banbrytande fotogrammet. Kristian Andréason och Kristin Leibel, Andréason & Leibel, har sin studio i ett gammalt tryckeri i Arlöv. De arbetar växelvis med uppdrag från möbel- och belysningsindustrin och egenproducerade serier i begränsad upplaga samt experimentella studioarbeten inspirerade av gamla mästare. Virgínia Boix studerar materialvetenskap vid institutionen för synkrotronstrålning vid Lunds Universitet. Hon fokuserar på att utveckla nya metoder för tillverkning av 2D-material såsom grafen och komposit. Med hjälp av högteknologiska lösningar som sveptunnelmikroskopi kan hon på atomnivå visualisera resultaten av sina experiment.  

IN VITRO PRINTER

Jenny Nordberg + Prof. Magnus Tägil

In Vitro-skrivaren, som är inspirerad och påverkad av benläkning in vivo (inom kroppen), är en 3D-skrivare som återskapar processen in vitro (utanför kroppen), genom att bygga upp benliknande strukturer utifrån naturligt förekommande material av kollagen, i detta fall ett veganskt alternativ och det kalciumbaserade mineralet hydroxiapatit. Mänskligt ben består till stor del av en variant av detta mineral. Liksom vid naturlig benläkning använder skrivaren ingen elektricitet eller datakontroll; den drivs och styrs enbart av den mänskliga kroppen. Skrivaren existerar, på sätt och vis, endast i närvaro av kroppen – den är en förlängning av den mänskliga maskinen. Jenny Nordberg är industridesigner (MFA) och arbetar undersökande och interdisciplinärt för att utvidga den samtida synen på design och designerrollen. Oavsett om det rör sig om ett experimentellt, konceptuellt eller kommersiellt projekt drivs hon av ett sökande efter alternativ och motstrategier till ansvarslös massproduktion.  Prof. Magnus Tägil arbetar som forskare inom ortopedi vid Lunds Universitet. Han är bland annat projektledare inom forskningsprojektet ”Building Bone Killing Bugs” samt en del av ”The Smart Bone Project”, båda med fokus på att utveckla material som kan användas för att ersätta skelettdelar hos människor.  

POLARISED PORTRAITS

Kajsa Willner + Prof. Dmytro Orlov

Willners och Orlovs utställningsföremål är resultatet av ett gemensamt utforskande av egenskaperna hos polariserat ljus, ett optiskt fenomen som uppstår när ljusvågor rör sig i ett enda plan. För att skapa objekten placeras ett genomskinligt plastföremål mellan polariserande filter. Vid belysning bakifrån framträder olika mönster; variationerna beror dels på vilken plast som används, dels på hur ljuset bryts. De föremål som ställs ut är gjorda av förpackningsfolie och engångspåsar för frukt. Kontrasten mellan de vackra effekterna plasten ger och dess miljömässiga konsekvenser är slående. Kajsa Willners motto är att våga, att utforska och på ett lekfullt sätt utmana förutfattade meningar om vad design är och ska vara. Hennes värld består av att dagligen bidra med nya idéer och koncept till människors liv som gör att de påverkas av en upplevelse kring en produkt eller interiör. Prof. Dmytro Orlovs forskning fokuserar på att förstå egenskaper hos olika metaller och hur man använder denna förståelse i nya tillverkningstekniker, exempelvis vid utformningen av lätta metaller för tillämpningar inom biomedicin och mobilitet. Han arbetar också med utformningen av den nya DiffMAX-strålningen vid synkrotronacceleratorn Max IV.  

MATCHING

Kunsik Choi + Prof. Rajni Hatti-Kaul

De miljömässiga effekterna av konventionella massproducerade plastprodukter blir alltmer uppenbara och oroande. Därmed blir nedbrytningsbara, ogiftiga bioplaster allt viktigare som möjliga alternativ. MATching är resultatet av Kunsik Chois utforskning av detta snabbväxande område. Under ledning av bioteknikspecialisten professor Hatti-Kaul har Choi tillverkat en serie handgjorda blomkrukor av bioplast. Dessa anspelar på spänningen mellan växtens naturliga, organiska materia och de artificiella och miljöskadliga egenskaperna hos det material de vanligtvis förvaras i. Kärlen tillverkas genom att man för hand häller pigmenterad flytande bioplast i träformar vilket ger unika färger, former och ytor. Ett särskilt tack till Perstorp som har sponsrat projektet. Kunsik Choi är född i Korea men nu verksam i Malmö. Han arbetar huvudsakligen med möbel- och produktdesign. Choi strävar efter att formge användbara objekt med en känslomässig aspekt som talar till brukaren. Han ser tillverkningsprocessen som ett viktigt steg i designutvecklingen och skräddarsyr detaljer och former i varje föremål för att spegla dess koncept. Prof. Rajni Hatti-Kaul arbetar vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. I sin forskning fokuserar hon på egenskaper hos och utveckling av biomaterial och miljövänliga kemikalier.  

GLEATHER GLUBBER

Petra Lilja + Dr. Ramune Kuktaite

Gleather Glubber är resultatet av mötet mellan den vetenskapliga forskningens kvantitativa tillvägagångssätt och designens utforskande och konstnärliga förhållningssätt. Industridesignern Petra Lilja har samarbetat med Ramune Kuktaite och Bill Newson, forskare vid Institutionen för växtförädling vid SLU, för att utveckla recept på bioplast tillverkad av vetegluten. Installationen visar några av de olika färger, texturer och former som kan framställas. Den visar också på materialets mångsidighet – det kan stöpas till olika former, liksom gummi, eller skäras och sys, som läder. Genom dessa materialprover presenteras en spekulativ undersökning av materialets potential för oräkneliga designtillämpningar. Petra Lilja är en industridesigner som kritiskt granskar designerns roll i en värld där många av problemen vi står inför, såsom klimatförändringar, fattigdom och orättvisor, kan spåras tillbaka till designbeslut. Hon specialiserar sig på konceptdesign, men verkar också som curator och utställningsformgivare. Allt med en genomgripande och stark förankring i hållbarhet. Dr Ramune Kuktaite arbetar som forskare och biträdande professor vid Institutionen för växtförädling vid SLU. Hon fokuserar på produktion av biobaserade plaster och skum tillverkade av växtmaterial som exempelvis potatisstärkelse och veteprotein.  

GRAIN

Petter Thörne + Dr. Paulien Strandberg

Hampatågor är en biprodukt inom hampaindustrin och består av hampastjälkarnas vedartade kärnor. Materialet brukar brännas för energiproduktion eller användas som strö i djurstallar. Som biobaserat material kan det också användas i kombination med byggnadskalk för att tillverka miljömässigt hållbara väggar. På grund av dess skrovliga textur förekommer hampatågor dock sällan i exponerade ytor. Petter Thörne har utnyttjat byggmaterialforskaren dr Paulien Strandbergs kunskaper och genom att byta ut det traditionella bindemedlet, kalk, utvecklat en variant som lätt kan stöpas i mer förädlade former. Serien av ljusstakar behåller och betonar materialets grova textur och använder ljuslågan till att skapa ett vackert skuggspel på materialets yta. Petter Thörnes designstrategi är att hitta det oväntade och poetiska hos material. Utöver möbeldesign arbetar han med det multikulturella skaparkollektivet Forma som utforskar styrkorna i kollektivt skapande och mångfald. Tekn. Dr. Paulien Strandberg är forskare vid Avdelningen för Byggnadsmaterial vid Lunds Universitet. Hennes forskning fokuserar på biobaserade byggnadsmaterial och deras fuktegenskaper, med starkt fokus på användningen av hampa-kalk som byggmaterial. Utöver de fysikaliska egenskaperna hos dessa material studerar hon även dess användning som tilläggsisoleringsmaterial i historiska byggnader.  

LIVING SYSTEMS

Studio Aikieu + Dr. Solmaz Hajizadeh

Kitin, ett ämne som finns i kräftdjurens skal, i insekternas exoskelett och i svamparnas cellväggar är, näst efter cellulosa, den vanligaste förekommande biopolymeren i naturen. Materialet är mycket mångsidigt; det kan vara hårt eller mjukt, flexibelt eller stelt, vilket gör det lämpligt för många olika industriella/biokemiska tillämpningar. Jenny Lee, vid Studio Aikieu, intresserar sig för kitinens möjligheter som designmaterial, och har i sitt samarbete med dr Solmaz Hajizadeh, kombinerat forskarens lösningsorienterade vetenskapliga approach med designerns nyfikna experimentella process. Studio Aikieu har låtit sig inspireras av hur levande varelser utformar och producerar material och har skapat kitinbaserade objekt, som pekar mot en möjlig väg till lösning i en tid av ändliga resurser. Studio Aikieu bevakar kontinuerligt viktiga innovationer och trender som kommer att påverka samhället. Studion rör sig i gränslandet mellan design, vetenskap och teknik, och använder spekulativ design för att skapa debatt och diskussion kring de sociala, etiska och miljömässiga konsekvenserna av hur vi väljer att nyttja vetenskap och teknologi för att forma en bättre framtid. Dr. Solmaz Hajizadeh arbetar som forskare vid Lunds Universitet främst inom bio- och kemiteknik. Hajizadeh har deltagit i en rad olika projekt relaterade till nanoteknik, vatten-/avloppsrening samt miljöteknik.  

ARTIFICIAL INTELLIGENT ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

Superlab + Dr. Axel Nordin

På ett nästan paradoxalt sätt använder Superlabs projekt artificiell intelligens för att lyfta fram mänskliga behov och beteenden vid designprocessen. Med utgångspunkt från insamlad data från ett större företag har de utvecklat en algoritm för att fastställa ett kontors optimala planlösning. En planlösning som maximerar positiv psykologi och uppmuntrar till produktiva arbetsplatsbeteenden som till exempel samarbete. Genom att låta artificiell intelligens automatisera vad som normalt skulle vara en komplicerad och tidsödande process för arkitekten, syftar systemet till att förbättra designprocessens effektivitet och ändamålsenlighet men också tillgodose mänskliga behov, som ofta offras för att uppnå ekonomiska mål. En 3D-skriven modell av en AI-designad byggnad visar vad Superlabs algoritm kan åstadkomma. Superlab är en experimentell designstudio baserad i Helsingborg. Med en forsknings- och innovationsdriven arbetskultur samarbetar Superlab nära ett brett spektrum av forskare, psykologer och experter från olika fokusområden för att med nya perspektiv lösa problem. Dr. Axel Nordin är biträdande universitetslektor och forskarassistent vid Lunds Universitet. Nordin studerar olika former för integration av komplexa morfologier i produkter, exempelvis beräknings-, tillverknings-, struktur- och användbarhetsutmaningar. Ett exempel på hans intresse är användningen av artificiell intelligens för industriell produktutveckling.  

ARRAY

Wang & Söderström + Prof. Magnus Borgström & Dr. Vilgailė Dagytė

Array är ett projekt som visualiserar och förmedlar egenskaperna och geometrin hos en av de märkligaste strukturerna inom samtida teknologi – nanotrådar. Vid tillverkning av solceller och annan elektronisk utrustning kan nanotrådar ”laboratorieodlas” som unika skogsliknande strukturer som ger dem förmåga att absorbera stora mängder energi. Detta kan göra dem till ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt material för utvinning av förnyelsebar energi. De har emellertid en diameter på endast några hundra miljarddelar av en meter, vilket gör dem osynliga för det mänskliga ögat. Med detta som utgångspunkt har Wang & Söderström utvecklat ett prototypföremål som imiterar nanotrådarnas geometri och kan användas till att reglera värmen i ett rum. Array är utformad för att ta hand om överskottsvärme och avge den när temperaturen sjunker. Detta genom att införliva ett fasförändringsmaterial (PCM), som smälter vid 21 °C och därmed absorberar termisk energi. Vid lägre temperatur hårdnar ämnet och värmen återgår till rummet. Wang & Söderström är en designstudio med fokus på digital/fysisk utforskning och tillverkning. De strävar efter att med material och teknik skapa mentalt kittlande och oväntade upplevelser. Wang & Söderström består av designer Anny Wang och arkitekt Tim Söderström. Prof. Magnus Borgström och Dr. Vilgailė Dagytė arbetar tillsammans på NanoLund som bedriver nanoforskning vid Lunds Universitet. I sin forskning undersöker de nanotrådars egenskaper och hur de kan användas i förnybar energiteknik som till exempel solpaneler. Projektet har utförts med stöd från laspis. Ett särskilt tack till projektets sponsorer Climator AB (Climsel PCM) och Tubbins Mekaniska AB.  

Pressbilder & filmer Presskit med högupplösta bilder, filmer och texter hittar du här för nedladdning >>