SPOK, Art & Science Initiative & Form/Design Center vill ge formgivare i Skåne chansen att samarbeta med materialforskare för att tillsammans experimentera, utforska och visualisera de fantastiska material som är under utveckling just nu. Resultatet av dessa samarbeten kommer sedan att presenteras i en samlingsutställning inom ramen för det EU-finansierade projektet Southern Sweden Creatives under Dutch Design Week 2018. Projektet heter What Matter_s och curator är Nina Warnolf.

Följ projektet på instagram.com/whatmatter_s

PLATS: Veem | Våning 2. Torenallee 80, Eindhoven.

FORMGIVARE PÅ PLATS: 20–22 okt: Petra Lilja, Studio Aikieu, Wang & Söderström. 21–24 okt: Petter Thörne. 22–25 okt: Superlab. 23–26 okt: Jenny Nordberg. 25–28 okt: Kajsa Willner. 26–28 okt: Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate, Andréason & Leibel, Kunsik Choi.

Det största designeventet i norra Europa

Dutch Design Week är det största designeventet i norra Europa och samlar verk och idéer från mer än 2500 designers och mer än 295,000 besökare från hela världen. Fokus ligger på framtidens design med betoning på experiment, innovation och korsbefruktning. DDW spänner över alla tänkbara discipliner inom design och aspekter av ämnesområdet. Southern Sweden Creatives är ett projekt som stödjer sydsvenska bolag inom kulturella och kreativa näringar att nå ut internationellt. Southern Sweden Creatives är för närvarande det största exportrelaterade projektet för kulturella och kreativa näringar i Sverige, där Form/Design Center är en av nio partnerorganisationer. Satsningen delfinansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket och löper under perioden 2016-2019.

10 formgivare + 10 materialforskare

 

Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate + Dr Cedric Dicko

Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate började arbeta tillsammans 2015 i samband med en praktikperiod då de båda studerade industriell design vid Lunds Universitet. De gick nyligen samman och bildade designduon "KOSK" i syfte att kombinera sina individuella spetskompetenser inom konceptvisualisering, kommunikation och produktutveckling. Dr Cedric Dicko arbetar med mjuka biomaterial vid Lunds Tekniska Högskola. Hans forskning handlar om proteinbaserade material, deras produktion, karakterisering och användning som nya material och biokatalysatorer, och arbetar särskilt med spindelsilke som material.  

Andréason & Leibel + Virgínia Boix

Andréason & Leibel har sin studio placerad i ett gammalt tryckeri i sockerbruks orten Arlöv. Duons projekt varierar med allt ifrån designuppdrag inom möbel- och belysningsindustrin till självproducerade serier i begränsad upplaga och unika studieexemplar. I de senaste projekten experimenterar Andréason & Leibel på teman kopplade till existentiella problem inspirerade av stora klassiska konstnärer. Virgínia Boix studerar materialvetenskap vid Lunds Universitet. Hon gör sin magisteravhandling vid institutionen för synkrotronstrålning vid Lunds Universitet. Virgínia Boix arbetar med att utveckla nya metoder för tillverkning av 2D-material så som grafen och komposit. Hon använder högteknologiska lösningar så som sveptunnelmikroskopi för att med atomupplösning visualisera resultaten av hennes experiment.  

Jenny Nordberg + Prof. Magnus Tägil

Jenny Nordberg är en industridesigner (MFA) som arbetar undersökande och interdisciplinärt för att utvidga den samtida synen på design och designerrollen. Oavsett om det rör sig om ett experimentellt, konceptuellt eller kommersiellt projekt drivs hon av ett sökande efter alternativ och motstrategier till ansvarslös massproduktion. Prof. Magnus Tägil arbetar som forskare inom ortopedi vid Lunds Universitet. Han är bland annat projektledare inom forskningsprojektet ”Building Bone Killing Bugs” samt en del av ”The Smart Bone Project”, båda med fokus på att utveckla material som kan användas för att ersätta skelettdelar hos människor.  

Kajsa Willner + Prof. Dmytro Orlov

Kajsa Willners motto är att våga, att utforska och på ett lekfullt sätt utmana förutfattade meningar om vad design är och ska vara. Hennes värld består av att dagligen bidra med nya idéer och koncept till människors liv som gör att de påverkas av en upplevelse kring en produkt eller interiör. Prof. Dmytro Orlovs forskning fokuserar på att förstå egenskaper hos olika metaller och hur man använder denna förståelse i nya tillverkningstekniker, exempelvis vid utformningen av lätta metaller för tillämpningar inom biomedicin och mobilitet. Han arbetar också med utformningen av den nya DiffMAX-strålningen vid synkrotronacceleratorn Max IV.  

Kunsik Choi + Prof. Rajni Hatti-Kaul

Kunsik Choi är en oberoende designer född i Korea men baserad i Malmö, som huvudsakligen arbetar med möbel- och produktdesign. Hans mål är att skapa modern design med en känslomässig aspekt som sympatiserar med användaren, och att utforma med användbarhet i åtanke. Han ser tillverkningsprocessen som ett viktigt steg i designutvecklingen och skräddarsyr detaljer och former i varje föremål för att spegla dess koncept. Prof. Rajni Hatti-Kaul arbetar vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Hennes forskning fokuserar på olika former av miljövänliga kemikalier och material. Hon är särskilt intresserad i bioteknik för produktionen av plattformkemikalier, specialitetskemikalier och biomaterial, den biotekniska omvandlingen av förnyelsebara råvaror till mervärdesprodukter, och nya enzymer för användning i oxidationsreaktioner.  

Petra Lilja + Dr. Ramune Kuktaite

Petra Lilja är en industridesigner som kritiskt granskar designerns roll i en värld där många av problemen vi står inför, såsom klimatförändringar, fattigdom och orättvisor, kan spåras tillbaka till designbeslut. Hon specialiserar sig på konceptdesign, kuratoriskt arbete och utställningsdesign, med en genomgripande och stark förankring i hållbarhet. Dr Ramune Kuktaite arbetar som forskare och biträdande professor vid Institutionen för växtförädling, SLU. Hon specialiserar sig på produktionen av bioplaster och skum som härrör från exempelvis potatisstärkelse och veteproteiner.  

Petter Thörne + Dr. Paulien Strandberg

Petter Thörnes designstrategi är att hitta de oväntade eller poetiska hos ett material eller i en kombination av material. Utöver sin möbeldesign arbetar han med det multikulturella skaparkollektivet Forma. Forma utforskar styrkorna i kollektivt skapande och mångfald. Dr. Paulien Strandberg är forskare vid Avdelningen för Byggnadsmaterial vid Lunds Universitet. Hennes forskning fokuserar på betongens isolerande och fukttransporterande egenskaper, med starkt fokus på användningen av kalk/hampa/betong-komposit som byggmaterial. Utöver de fysikaliska egenskaperna hos dessa material har hon även studerat dess historiska användning inom arkitektur.  

Studio Aikieu + Dr. Solmaz Hajizadeh

Studio Aikieu bevakar kontinuerligt viktiga innovationer, trender och kulturell utveckling som kommer att påverka samhället. Studion rör sig i gränslandet mellan design, vetenskap och teknik, och använder spekulativ design för att skapa debatt och diskussion kring de sociala, etiska och miljömässiga konsekvenserna av hur vi väljer att nyttja vetenskap och teknologi för att forma en bättre framtid. Grundare av Studio Aikieu är designer och framtidsforskare Jenny Lee. Dr. Solmaz Hajizadeh arbetar som forskare vid Lunds Universitet med en bred profil. Hennes forskning handlar om bioteknik och kemiteknik. Hon har deltagit i en rad olika projekt relaterade till nanoteknik, vatten-/avloppsrening samt miljöteknik.  

Superlab + Dr. Axel Nordin

Superlab är ett experimentellt designföretag baserat i Helsingborg, med fokus på att hjälpa kunder att utvecklas. Med en forsknings- och innovationsdriven arbetskultur samarbetar Superlab nära ett brett spektra av forskare, psykologer och experter från olika fokusområden för att lösa problem med nya perspektiv. Dr. Axel Nordin är biträdande universitetslektor och forskarassistent vid Lunds Universitet. Hans arbete är huvudsakligen inriktat på att studera olika former för integrering av komplexa morfologier i individuella produkter, exempelvis beräknings-, tillverknings-, struktur- och användbarhets utmaningar. Ett exempel på hans intresse är användningen av artificiell intelligens för industriell produktutveckling.  

Wang & Söderström + Prof. Magnus Borgström & Dr. Vilgailė Dagytė

Wang & Söderström är en konst- och designstudio med fokus på digital/fysisk utforskning och tillverkning. De strävar efter att med material och teknik skapa mentalt kittlande och oväntade upplevelser. Wang & Söderström består av rum- och möbeldesigner Anny Wang och arkitekt Tim Söderström. Prof. Magnus Borgström och Dr. Vilgailė Dagytė arbetar tillsammans på NanoLund som bedriver nanoforskning vid Lunds Universitet. Där undersöker de egenskaperna hos nanotrådar och hur de kan användas i förnybar energiteknik så som solpaneler. Detta genom att studera både nanotrådarnas egenskaper och dess tillverkningstekniker.  

Pressbilder & filmer Presskit med högupplösta bilder, filmer och texter hittar du här för nedladdning >>